KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

KOCBEKOVA ULICA 5,

3000 CELJE

DŠ:  58250158

MŠ: 1186051000

E: info@kmecka-lista.com

W: www.kmecka-lista.com