Rezultati izvoljenih kandidatov Kmečke liste v organih KGZS na volitvah 2016

Rezultati izvoljenih kandidatov Kmečke liste v organih KGZS na volitvah 2016

REzultati

Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja je kandidirala v vseh 13 volilnih enotah v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V organe so bili izvoljeni naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA
SVET KGZS
LESICA MARJAN 

SVET OBMOČNE ENOTE NOVA GORICA
TERČIČ STOJAN
LEVPUŠČEK DANIJEL
KAVČIČ UROŠ

VOLILNA ENOTA: KOPER
SVET KGZS
BOLČIČ JOŽICA

SVET OBMOČNE ENOTE KOPER
BONIN AVRELIJO
ŠTOK DAVID
MARKOČIČ DANILO
OREL MATJAŽ
LAGANIS LILIJANA
TRČEK IZTOK

VOLILNA ENOTA: KRANJ
SVET KGZS
ŠIFRER TOMAŽ

SVET OBMOČNE ENOTE KRANJ
GOLOREJ JANKO
DOLINAR ZVONKO
RAZINGER PETER
KORENČAN JAKOB

VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA
SVET KGZS
OVEN ALBIN

SVET OBMOČNE ENOTE LJUBLJANA
MATJAN VIKTOR
PIKELJ JOŽE

VOLILNA ENOTA: KOČEVJE
SVET KGZS
DEJAK BRANKO

SVET OBMOČNE ENOTE KOČEVJE
LEVSTEK PETER
VODIČAR FRANC
VOLILNA ENOTA: POSTOJNA
SVET OBMOČNE ENOTE POSTOJNA
HREŠČAK URBAN
BRAJLIH SONJA

VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO
SVET KGZS
KASTELIC ANDREJ

SVET OBMOČNE ENOTE NOVO MESTO
ŠKOF ANDREJ
RUMPRET ANDRAŽ
GOLE ANTON

VOLILNA ENOTA: BREŽICE
SVET KGZS
ŽNIDERŠIČ ANTON
METELKO GABRIEL

SVET OBMOČNE ENOTE BREŽICE
METELKO GABRIEL
BALON ALEŠ
GUNČAR FRANC
CURHALEK ROK
BOŽIČ JOŽE
VOLILNA ENOTA: CELJE
SVET KGZS
VRISK PETER

SVET OBMOČNE ENOTE CELJE
TISEL SIMON
OSET IVAN

VOLILNA ENOTA: PTUJ
SVET KGZS
HERGAN MARJAN

SVET OBMOČNE ENOTE PTUJ
TOPLAK SIMON
SADEK PUČNIK KARMEN
RAJŠP JANEZ

VOLILNA ENOTA: MARIBOR
SVET OBMOČNE ENOTE MARIBOR
ŠILER JOŽE
FABRICI ZAFOŠNIK MARIJA
GREIF ROBERT

VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC
SVET KGZS
KREVH MATJAŽ

SVET OBMOČNE ENOTE SLOVENJ GRADEC
KOBOLD BOŽO
ZAPEČNIK ALEŠ
BUDNA PRIMOŽ

VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA
SVET KGZS
ŠTUHEC ALOJZ

SVET OBMOČNE ENOTE MURSKA SOBOTA
ŠTUHEC ALOJZ
FRAS MARTIN