V 1. volilni enoti NOVA GORICA:

– Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 1. volilne enote NOVA GORICA   OBKROŽI 6

Ime in priimek: MARJAN LESICA

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10155370

rojstni datum: 03.08.1960

s stalnim prebivališčem v:

občina: BRDA

kraj: DOBROVO

ulica: ……KOZARNO… ………………………., hišna št. 1A

vinogradnik in predsednik Vinske kleti Goriška Brda

Marjan Lesica, je eden večjih pridelovalcev grozdja v Brdih in predsednik največje zadružne kleti Vinska klet Goriška Brda. Na zgledno urejeni kmetiji imajo poleg vinogradov tudi sadovnjake.

Ime in priimek: DAMIJAN KONCUT

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10165752

rojstni datum: 26.05.1965

s stalnim prebivališčem v:

občina: BRDA

kraj: DOBROVO

ulica: ………VIŠNJEVIK………………………., hišna št. 17

ugleden vinogradnik in predsednik vaške skupnosti Višnjevik

Kmetuje na kmetiji, kjer se ukvarjajo pretežno z vinogradništvom in sadjarstvom. Je pobudnik praznika Rebule in oljčnega olja v Višnjeviku in dolgoletni predsednik vaške skupnosti Višnjevik.

Ime in priimek: ALEŠ KOSOVEL 

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10196542

rojstni datum: 25.05.1977

s stalnim prebivališčem v:

občina: AJDOVŠČINA

kraj: ČRNIČE

ulica: ……… ČRNIČE………………………., hišna št. 84A

vinogradnik in predsednik Kmetijske zadruge Vipava

Na družinski kmetiji Kosovel obdelujejo 5 ha vinogradov, kjer vsako leto obnovijo del zasajenih površin in širijo število zasajenih trsov. Aleš je zelo dejaven v številnih društvih in krajevni skupnosti, kjer si prizadeva za razvoj kmetijstva na Vipavskem.

 

Za člane sveta območne enote NOVA GORICA OBKROŽI  2

Ime in priimek: ALEŠ KOSOVEL

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10196542

rojstni datum: 25.05.1977

s stalnim prebivališčem v:

občina: AJDOVŠČINA

kraj: ČRNIČE

ulica: ……… ČRNIČE………………………., hišna št. 84A

 Ime in priimek: DANIJEL LEVPUŠČEK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10234999

rojstni datum: 06.02.1974

s stalnim prebivališčem v:

občina: TOLMIN

kraj: MOST NA SOČI

ulica: …………………TOLMINSKI LOM…………., hišna št. 8

Ime in priimek: DAMIJAN KONCUT

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10165752

rojstni datum: 26.05.1965

s stalnim prebivališčem v:

občina: BRDA

kraj: DOBROVO

ulica: ………VIŠNJEVIK………………………., hišna št. 17

Ime in priimek: STOJAN TERČIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10148378

rojstni datum: 23.04.1957

s stalnim prebivališčem v:

občina: BRDA

kraj: KOJSKO

ulica: ………PODSABOTIN………………………., hišna št. 41

Ime in priimek: ALEŠ KREČIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10196939

rojstni datum: 15.02.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: AJDOVŠČINA

kraj: AJDOVŠČINA

ulica: …………USTJE……………………., hišna št. 57 C

Ime in priimek: PETER LEBAN

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10166326

rojstni datum: 04.10.1965

s stalnim prebivališčem v:

občina: TOLMIN

kraj:  MOST NA SOČI

ulica: ………BAČA PRI MODREJU…………………………., hišna št. 11

 Ime in priimek: MARJAN FERI

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10234648

rojstni datum: 30.11.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: BRDA

kraj: KOJSKO

ulica: ………GORNJE CEROVO………………………., hišna št. 3A

Ime in priimek: ANDREJ FERJANČIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10256993

rojstni datum: 05.07.1969

s stalnim prebivališčem v:

občina: VIPAVA

kraj: VIPAVA

ulica: ………DUPLJE ………… ……., hišna št. 28

Ime in priimek: ALJOŠA PERŠOLJA

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10208035

rojstni datum: 19.07.1975

s stalnim prebivališčem v:

občina: BRDA

kraj: DOBROVO

ulica: ……… BARBANA………………………., hišna št. 6

Ime in priimek: MARJAN LESICA

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10155370

rojstni datum: 03.08.1960

s stalnim prebivališčem v:

občina: BRDA

kraj: DOBROVO

ulica: ……KOZARNO… ………………………., hišna št. 1A

V 2. volilni enoti KOPER:

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 2. volilne enote KOPER

Ime in priimek: JOŽICA BOLČIČ – foto jpg OBKROŽI 3

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10147565

rojstni datum: 23.09.1957

s stalnim prebivališčem v:

občina: PIRAN

kraj:  PORTOROŽ

ulica: ………ULICA BORCEV……………………., hišna št. 37

ugledna pridelovalka zelenjave in bivša predsednica KZ Agraria Koper

Na kmetiji se ukvarjajo s pridelavo zelenjave. Nekaj je preprostih rastlinjakov in tunelov ostalo je proizvodnja na prostem. V skrbi za okolje in potrošnika so se že pred mnogimi leti odločili za integrirano pridelavo in skrbeli za kakovost pridelkov. Svoje pridelke prodajajo v KZ Agrario Koper. Jožica je poleg dela na kmetiji aktivno vključena v dogajanje v kmetijstvu in opozarja na težave s katerimi se srečujejo kmetje, predvsem na obali in zaledju.

Ime in priimek: LUKA PAROVEL – foto jpg OBKROŽI 5

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10269029

rojstni datum: 9.08.1980

s stalnim prebivališčem v:

občina: KOPER

kraj:  KOPER

ulica: ………MARKOVA ……………………., hišna št. 56

ugleden pridelovalec zelenjave in predsednik Kmetijske zadruge Agraria Koper

Luka Parovel je mladi kmet, ki se skupaj z bratom ukvarja z intenzivno pridelavo vrtnin, septembra je prevzel vodenje Kmetijske zadruge Agraria Koper. Dejavnost na njihovi kmetiji poteka na 5000 metrih pokritih kvadratnih površin, ki se nahajajo pri Bertokih. V prostem času pa se ukvarja z glasbo.

 

 Za člane sveta obočne enote KOPER OBKROŽI  5

Ime in priimek: AVRELIJO BONIN

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10085611

rojstni datum: 12.10.1940

s stalnim prebivališčem v:

občina: KOPER

kraj: MANŽAN

ulica: ……………MANŽAN…………………., hišna št. 46

 

Ime in priimek: DANILO MARKOČIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10144123

rojstni datum: 05.08.1956

s stalnim prebivališčem v:

občina: IZOLA

kraj:  IZOLA

ulica: ………ROŽNA POT……………………., hišna št. 3

Ime in priimek: JADRAN SEVER

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10157424

rojstni datum: 06.06.1961

s stalnim prebivališčem v:

občina: KOPER

kraj: ČRNI KAL

ulica: ………LOKA……………………., hišna št. 18

Ime in priimek: ADRIJANO BARUCA

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10157135

rojstni datum: 28.04.1961

s stalnim prebivališčem v:

občina: KOPER

kraj: POBEGI

ulica: ………POTOK………………………., hišna št. 20

Ime in priimek: IZTOK TRČEK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10156997

rojstni datum: 09.04.1961

s stalnim prebivališčem v:

občina: KOPER

kraj: ČRNI KAL

ulica: ………HRASTOVLJE……………………., hišna št. 11A

Ime in priimek: TINA MARKOVIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10269081

rojstni datum: 02.02.1987

s stalnim prebivališčem v:

občina: IZOLA

kraj: IZOLA

ulica: ………POLJE……………………., hišna št. 30 B

Ime in priimek: SILVANO KNEZ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10144757

rojstni datum: 23.10.1956

s stalnim prebivališčem v:

občina: PIRAN

kraj: PORTOROŽ

ulica: ………STRUNJAN……………………., hišna št. 87

Ime in priimek: JOŽICA BOLČIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10147565

rojstni datum: 23.09.1957

s stalnim prebivališčem v:

občina: PIRAN

kraj:  PORTOROŽ

ulica: ………ULICA BORCEV……………………., hišna št. 37

V 3. volilni enoti KRANJ:

 

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 3. volilne enote KRANJ obkroži 1

Ime in priimek: IGOR KURALT – – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10165771

rojstni datum: 19.05.1965

s stalnim prebivališčem v:

občina: KRANJ

kraj: ŽABNICA

ulica: ……ŽABNICA…………………………………., hišna št. 39

ugleden rejec živali in pridelovalec zelenjave

Na družinski kmetiji Igorja Kuralta se skupaj z družino ukvarjajo z rejo živali, predvsem govedi in perutnine in pridelavo zelenjave. Pridelano tržijo preko Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga Kranj, kjer je Igor aktiven član in od letos tudi njen podpredsednik. Kot kandidat Kmečke liste za člana sveta KGZS želi prispevati svoje znanje in izkušnje na področju kmetijske politike z željo, da bi bodoči prevzemniki kmetij dostojno živeli z svojim poštenim delom na kmetijah.

Ime in priimek: PRIMOŽ ŠIMENEC- – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10232282

rojstni datum: 2.06.1981

s stalnim prebivališčem v:

občina: PREDDVOR

kraj: PREDDVOR

ulica: ……OLŠEVEK…………………………………., hišna št. 7

ugleden živinorejec

Po izobrazbi je lesarski tehnik, ki je po šolanju delo nadaljeval v lesarski industriji. Leta 2006 je kot mladi prevzemnik prevzel družinsko govedorejsko kmetijo, kjer trenutno redijo 50 glav živine od tega 25 krav molznic. Nekaj let izvajajo tudi dopolnilno dejavnost na kmetiji, predelavo sadja, večinoma žganjekuhe. Vse od leta 2012 je aktiven član v organih Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga Kranj, bil je tudi njen podpredsednik. Prepričan je, da je na področju kmetijstva še veliko priložnosti in potrebnih korakov za spremembe.

Ime in priimek: JANKO GOLOREJ – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10107562

rojstni datum: 30.10.1946

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŠENČUR

kraj: VOKLO

ulica: …………… VOKLO …………………., hišna št. 53

ugleden kmet govedorejec

Kmetuje na 7 ha veliki kmetiji, kjer se ukvarjajo s pridelavo koruze in pšenice imajo pa tudi 7 ha gozda. Bil je vrsto let predsednik Kmetijske zadruge Cerklje in dejaven v lokalni skupnosti in širše.

Za člane sveta območne enote KRANJ OBKROŽI  5

Ime in priimek: IGOR KURALT – – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10165771

rojstni datum: 19.05.1965

s stalnim prebivališčem v:

občina: KRANJ

kraj: ŽABNICA

ulica: ……ŽABNICA…………………………………., hišna št. 39

Ime in priimek: PRIMOŽ ŠIMENEC — foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10232282

rojstni datum: 2.06.1981

s stalnim prebivališčem v:

občina: PREDDVOR

kraj: PREDDVOR

ulica: ……OLŠEVEK…………………………………., hišna št. 7

Ime in priimek: ZVONKO DOLINAR – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10161972

rojstni datum: 13.06.1963

s stalnim prebivališčem v:

občina: GORENJA VAS POLJANE

kraj: SOVODENJ

ulica: ………STARA OSELICA………………., hišna št. 2

Ime in priimek: LUKA KLINAR – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10269107

rojstni datum: 5.11.1989

s stalnim prebivališčem v:

občina: JESENICE

kraj: PLAVŠKI ROVT

ulica: ……PLAVŠKI ROVT…………………………………., hišna št. 14

Ime in priimek: MARKO GASSER – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10235350

rojstni datum: 6.08.1980

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŽELEZNIKI

kraj: SORICA

ulica: ZGORNJE DANJE……………………., hišna št. 3

Ime in priimek: MARJAN FISTER – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10150659

rojstni datum: 7.11.1958

s stalnim prebivališčem v:

občina: RADOVLJICA

kraj: PODNART

ulica: ……………OVSIŠE…………………………., hišna št. 55

Ime in priimek: VILI REŽEK – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10140474

rojstni datum: 20.06.1955

s stalnim prebivališčem v:

občina: BOHINJ

kraj: KAMNJE

ulica: ………………………KAMNJE………………., hišna št. 18

Ime in priimek: FRANCI KERN – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10168448

rojstni datum: 06.01.1967

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŠENČUR

kraj: SREDNJA VAS

ulica: ………………………SREDNJA VAS………………., hišna št. 127

Ime in priimek: FRANC KALAN – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10136263

rojstni datum: 06.04.1954

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŠKOFJA LOKA

kraj: SUHA

ulica: ………………………SUHA………………., hišna št. 11 A

Ime in priimek: JANKO GOLOREJ – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10107562

rojstni datum: 30.10.1946

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŠENČUR

kraj: VOKLO

ulica: …………… VOKLO …………………., hišna št. 53

V 4. volilni enoti LJUBLJANA:

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 4. volilne enote  LJUBLJANA OBKROŽI 1

Ime in priimek: ALBIN OVEN – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10128340

rojstni datum: 24.02.1952

s stalnim prebivališčem v:

občina: DOBROVA POLHOV GRADEC

kraj: DOBROVA

ulica: … ………POLHOGRAJSKA CESTA………., hišna št. 57

ugleden kmet živinorejec, dolgoletni direktor KZ Dolomiti Dobrova

S svojo družino kmetuje na srednje veliki kmetiji z živinorejsko proizvodnjo. Poleg tega je že vrsto let direktor Kmetijske zadruge Dolomiti Dobrova, kjer se dnevno srečuje z aktualno problematiko v kmetijstvu.

Ime in priimek: MILENA VRHOVEC – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10205407

rojstni datum: 15.05.1958

s stalnim prebivališčem v:

občina: IVANČNA GORICA

kraj:  VIR PRI STIČNI

ulica: ………………VIR PRI STIČNI………………………., hišna št. 113

dolgoletna direktorica Kmetijske zadruge Stična

Milena izhaja iz kmečke družine in je vse življenje tesno povezana s kmetijstvom. Kmečko delo ji je bilo vedno blizu, dobro pozna problematiko kmetov, zlasti malih kmetov, zato zna prisluhniti njihovim problemom in jih kot dolgoletna direktorica zadruge tudi dnevno rešuje.

Ime in priimek: ANTON KOKELJ — foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10161105

rojstni datum: 28.01.1963

s stalnim prebivališčem v:

občina: LOGATEC

kraj: ROVTE

ulica: ……………VRH SV. TREH KRALJEV………………., hišna št. 14

ugleden kmet, dolgoletni predsednik Kmetijske zadruge M Sora Žiri

Skupaj z ženo in tremi otroki kmetuje na srednje veliki sodobno opremljeni hribovski kmetiji usmerjeni v mlečno proizvodnjo, del dohodka pa ustvari iz gozdarske dejavnosti, zlasti z razrezom, obdelavo lesa in mizarstvom. Že vrsto let je predsednik zadruge M Sora Žiri. Zavzema se za boljši ekonomski položaj slovenskega kmeta, manj birokracije in poenostavitev postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj.

Ime in priimek: VIKTOR MATJAN – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10168135

rojstni datum: 29.10.1966

s stalnim prebivališčem v:

občina: LUKOVICA

kraj:  BLAGOVICA

ulica: ………………PODMILJ………………………., hišna št. 12

ugleden kmet govedorejec

Kmetuje na srednje veliki strmi hribovski kmetiji, ki se ukvarja s proizvodnjo mleka in pitancev. Prizadeval si bo za boljši položaj slovenskega kmeta, zmanjšanje škod po divjadi in zvereh, boljše odkupne cene in manjšo obdavčitev kmetov.

Ime in priimek: PETER ISTENIČ – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10189573

rojstni datum: 29.06.1973

s stalnim prebivališčem v:

občina: LOGATEC

kraj: ROVTE

ulica: ………ROVTE………………………………., hišna št. 126

ugleden kmet govedorejec

Skupaj z ženo in štirimi otroci kmetuje na gorski kmetiji, kjer obdeluje 17 ha lastnih in 10 ha najetih travnikov in pašnikov. Redijo 45 glav govedi, od tega je 20 krav molznic, pozimi pa se ukvarja s sečnjo. Aktiven je tudi v lokalnem okolju kot član gasilskega in govedorejskega društva. Prizadeval si bo za boljši položaj malih hribovskih kmetij in odgovoren odnos vseh, ki živijo na podeželju.

Ime in priimek: JOŽE PIKELJ – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10160972

rojstni datum: 06.01.1963

s stalnim prebivališčem v:

občina: ZAGORJE OB SAVI

kraj: ČEMŠENIK

ulica: ………DOBRLJEVO…………………., hišna št. 17

ugleden kmet na gorsko višinski kmetiji z mlečno proizvodnjo

Kmetuje na gorsko višinski kmetiji, ki je usmerjena v mlečno proizvodnjo. Je dolgoletni član upravnega odbora Kmetijske zadruge Izlake, vse od ustanovitve pa sodeluje tudi v organih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Prizadeval si bo za boljši položaj hribovskega kmeta.

 

Za člane sveta območne enote LJUBLJANA OBKROŽI 4

 

Ime in priimek: VIKTOR MATJAN

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10168135

rojstni datum: 29.10.1966

s stalnim prebivališčem v:

občina: LUKOVICA

kraj:  BLAGOVICA

ulica: ………………PODMILJ………………………., hišna št. 12

Ime in priimek: PETER ISTENIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10189573

rojstni datum: 29.06.1973

s stalnim prebivališčem v:

občina: LOGATEC

kraj: ROVTE

ulica: ………ROVTE………………………………., hišna št. 126

Ime in priimek: JOŽE PIKELJ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10160972

rojstni datum: 06.01.1963

s stalnim prebivališčem v:

občina: ZAGORJE OB SAVI

kraj: ČEMŠENIK

ulica: ………DOBRLJEVO…………………., hišna št. 17

Ime in priimek: IVANKA KOCJANČIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10146760

rojstni datum: 7.06.1957

s stalnim prebivališčem v:

občina: MORAVČE

kraj: MORAVČE

ulica: ……………KATARIJA………………., hišna št. 7

Ime in priimek: ANTON KOKELJ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10161105

rojstni datum: 28.01.1963

s stalnim prebivališčem v:

občina: LOGATEC

kraj: ROVTE

ulica: ……………VRH SV. TREH KRALJEV………………., hišna št. 14

Ime in priimek: MILENA VRHOVEC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10205407

rojstni datum: 15.05.1958

s stalnim prebivališčem v:

občina: IVANČNA GORICA

kraj:  VIR PRI STIČNI

ulica: ………………VIR PRI STIČNI………………………., hišna št. 113

Ime in priimek: ALBIN OVEN

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10128340

rojstni datum: 24.02.1952

s stalnim prebivališčem v:

občina: DOBROVA POLHOV GRADEC

kraj: DOBROVA

ulica: … ………POLHOGRAJSKA CESTA………., hišna št. 57

Ime in priimek: KLEMEN ŠKUFCA

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10175563

rojstni datum: 20.01.1974

s stalnim prebivališčem v:

občina: GROSUPLJE

kraj:  GROSUPLJE

ulica: ……PONOVA VAS………., hišna št. 43

Ime in priimek: VALENTIN ZABAVNIK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10131717

rojstni datum: 4.01.1953

s stalnim prebivališčem v:

občina: KAMNIK

kraj: KAMNIK

ulica: … ………KOŠIŠE………., hišna št. 16

Ime in priimek: ANTON GERJOLJ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10161760

rojstni datum: 11.05.1963

s stalnim prebivališčem v:

občina: HORJUL

kraj:  HORJUL

ulica: ……SAMOTORICA………., hišna št. 4

Ime in priimek: MARIJA ERJAVEC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10149230

rojstni datum: 19.04.1958

s stalnim prebivališčem v:

občina: IVANČNA GORICA

kraj: IVANČNA GORICA

ulica: ……………GORENJA VAS ………………., hišna št. 7

Ime in priimek: MARIJA RIBIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10119523

rojstni datum: 26.11.1949

s stalnim prebivališčem v:

občina: GROSUPLJE

kraj: GROSUPLJE

ulica: ……… SPODNJE BLATO………………………………., hišna št. 8

V 5. volilni enoti KOČEVJE:

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz  5. volilne enote KOČEVJE OBKROŽI  5

 

Ime in priimek: JOŽE DEBELJAK -foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10175125

rojstni datum: 28.04.1973

s stalnim prebivališčem v:

občina: VELIKE LAŠČE

kraj:  GORNJE RETJE

ulica: ………………GORNJE RETJE………………., hišna št. 1

ugleden govedorejec

Jože Debeljak je po poklicu kmetijski tehnik in oče štirih otrok. Od leta 2000 dela na domači kmetiji, pred tem pa je bil zaposlen v Kmetijski zadrugi Velike Lašče. Kmetija obsega 62 ha obdelovalnih površin in 16 ha gozda. Redijo 80 govedi od tega je 40 molznic in 10 krav dojilj, ostalo pa je mlada živina. Kljub obilici dela najde čas tudi za šport in potep v neznano z motorjem.

  Za člane sveta območne enote KOČEVJE OBKROŽI 1

Ime in priimek: JOŽE DEBELJAK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10175125

rojstni datum: 28.04.1973

s stalnim prebivališčem v:

občina: VELIKE LAŠČE

kraj:  GORNJE RETJE

ulica: ………………GORNJE RETJE………………., hišna št. 1

Ime in priimek: FRANC VODIČAR

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10168900

rojstni datum: 12.04.1967

s stalnim prebivališčem v:

občina: VIDEM DOBREPOLJE

kraj: VIDEM

ulica: …………ZDENSKA VAS…………………., hišna št. 45

Ime in priimek: DANIJEL ANDOLJŠEK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10232391

rojstni datum: 05.03.1984

s stalnim prebivališčem v:

občina: RIBNICA

kraj:  RIBNICA

ulica: ………… DANE…………………………., hišna št. 6

Ime in priimek: ANICA PADOVAC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10203792

rojstni datum: 03.05.1950

s stalnim prebivališčem v:

občina: KOSTEL

kraj:  KOSTEL

ulica: ………… SELO PRI KOSTELU…………………………., hišna št. 3

Ime in priimek: FRANCE PETRIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10155844

rojstni datum: 23.10.1960

s stalnim prebivališčem v:

občina: RIBNICA

kraj:  ORTNEK

ulica: ………… VINTARJI…………………………., hišna št. 3

Ime in priimek: IZTOK BAUER

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10176779

rojstni datum: 5.04.1977

s stalnim prebivališčem v:

občina: KOČEVJE

kraj:  KOČEVSKA REKA

ulica: ………………MORAVA………………., hišna št. 30 A

Ime in priimek: STANKO OBLAK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10259605

rojstni datum: 17.04.1976

s stalnim prebivališčem v:

občina: RIBNICA

kraj:  ORTNEK

ulica: ………… GRABEN…………………………., hišna št. 4

Ime in priimek: FRANCE NOVAK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10152293

rojstni datum: 2.06.1959

s stalnim prebivališčem v:

občina: VELIKE LAŠČE

kraj:  VELIKE LAŠČE

ulica: ………… HLEBČE…………………………., hišna št. 5A

 

V 6. volilni enoti POSTOJNA:

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 6. volilne enote POSTOJNA

Ime in priimek: ANDREJ VALENČIČ – foto jpg OBKROŽI 1

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10187258

rojstni datum: 2.02.1959

s stalnim prebivališčem v:

občina: ILIRSKA BISTRICA

kraj:  ILIRSKA BISTRICA

ulica: …………GREGORČIČEVA…………………., hišna št. 14

ugleden kmet in predsednik Kmetijsko gozdarske zadruge Pivka

Na kmetiji Andreja Valenčiča se ukvarjajo pretežno z gozdarstvom. Že drugi mandat je predsednik Kmetijsko gozdarske zadruge Pivka, kjer si prizadeva za boljši položaj lastnikov gozdov in cene lesa na trgu ter kmetijske dejavnosti v celoti. Zelo dejaven je tudi v lokalnem okolju.

Ime in priimek: MIROSLAV CETINA – foto jpg OBKROŽI 5

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10261302

rojstni datum: 05.07.1947

s stalnim prebivališčem v:

občina: POSTOJNA

kraj: POSTOJNA

ulica: ………KAJUHOVA………………………., hišna št. 8

ugleden čebelar

Miroslav Cetina je ugleden čebelar na območju Postojne in gospodari na kmetiji, ki obsega 6 ha površin skupaj z gozdom. Poleg čebelarstva se je profesionalno ukvarjal z gozdarstvom. Bil je dolgoletni vodja krajevne enote Postojna Zavoda za gozdove Slovenije. Vneto se predaja čebelam, gospodari s čebeljimi družinami na ekološki način. Prizadeval si bo za ustvarjanje boljših pogojev za življenje v domači krajini.

Za člane sveta območne enote POSTOJNA OBKROŽI 6

 Ime in priimek: ANDREJ SEDMAK – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10268627

rojstni datum: 4.07.1984

s stalnim prebivališčem v:

občina: PIVKA

kraj: PIVKA

ulica: ……………JURŠČE…………., hišna št. 66

 

Ime in priimek: PETER KRESEVIČ- foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10235065

rojstni datum: 4.01.1975

s stalnim prebivališčem v:

občina: ILIRSKA BISTRICA

kraj:  ILIRSKA BISTRICA

ulica: …………JASEN…………………., hišna št. 24

Ime in priimek: URBAN HREŠČAK – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10218583

rojstni datum: 28.02.1976

s stalnim prebivališčem v:

občina: PIVKA

kraj: KOŠANA

ulica: ……………NOVA SUŠICA…………., hišna št. 23

Ime in priimek: MIROSLAV CETINA – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10261302

rojstni datum: 05.07.1947

s stalnim prebivališčem v:

občina: POSTOJNA

kraj: POSTOJNA

ulica: ………KAJUHOVA………………………., hišna št. 8

 

 

Ime in priimek: ANDREJ VALENČIČ – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10187258

rojstni datum: 02.02.1959

s stalnim prebivališčem v:

občina: ILIRSKA BISTRICA

kraj: ILIRSKA BISTRICA

ulica: ………GREGORČIČEVA………………………., hišna št. 14

Ime in priimek:

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):

rojstni datum:

s stalnim prebivališčem v:

občina:

kraj:

ulica: …………………… ………., hišna št.

 

 

Ime in priimek:

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):

rojstni datum:

s stalnim prebivališčem v:

občina:

kraj:

ulica: …………………… …………………., hišna št.

 

Ime in priimek:

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):

rojstni datum:

s stalnim prebivališčem v:

občina:

kraj:

ulica: ………………… ………., hišna št.

V 7. volilni enoti NOVO MESTO:

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 7. volilne enote NOVO MESTO OBKROŽI  7

Ime in priimek: ANDREJ KASTELIC – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10226007

rojstni datum: 19.02.1978

s stalnim prebivališčem v:

občina: NOVO MESTO

kraj: NOVO MESTO

ulica: …………ŽABJA VAS……………., hišna št. 9

ugleden kmet in vodja oddelka za živinorejo na Kmetijsko gozdarskem Zavodu Novo mesto

Andrej Kastelic je nosilec kmetije od leta 2005. V delo na kmetiji so vključene tri generacije. Glavna dejavnost kmetije s 15 ha travnikov in 2 ha njiv, 0,3 ha trajnih nasadov ter 10 ha gozda je prireja mleka, ki jo dopolnjujejo prireja jajc in živine, zlasti prašičev, drobnice in govedi. Poleg osnovne kmetijske dejavnosti imajo registrirane številne dopolnilne dejavnosti na kmetiji od peke peciva, priprave testenin, soka, kisa, v pripravi predelava mleka in druge.

Ime in priimek: ANTON STRAH – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10120111

rojstni datum: 19.01.1950

s stalnim prebivališčem v:

občina: TREBNJE

kraj:  TREBNJE

ulica: ………KAMNI POTOK………………., hišna št. 1

ugleden kmet in predsednik Kmetijske zadruge Trebnje

Anton Strah kmetuje na 25 ha kmetiji, kjer polovico predstavlja gozd, ostalo pa so obdelovalne površine. Na kmetiji se ukvarjajo s prirejo mleka in mesa. Je predsednik Kmetijske zadruge Trebnje in zelo aktiven v lokalnem okolju in širši Dolenjski regiji. Več desetletij je uspešno vodil Gasilsko zvezo Trebnje, je njen častni predsednik in častni občan Občine Trebnje. Zavzema se za boljše pogoje kmetovanja, večje sodelovanje in večjo ponudbo lokalne pridelane hrane potrošnikom ter za manj birokracije.

Ime in priimek: IVAN KURE – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10097397

rojstni datum: 15.09.1943

s stalnim prebivališčem v:

občina: METLIKA

kraj: METLIKA

ulica: ……………GRM PRI PODZEMLJU………………., hišna št. 8A

ugleden kmet in predsednik Kmetijske zadruge Metlika

Ivan Kure kmetuje na družinski kmetiji, ki je usmerjena v pridelavo žit, koruze in stročnic ter soje, ima pa tudi živinorejsko proizvodnjo. Bil je dolgoletni direktor Kmetijske zadruge Metlika, danes pa je njen predsednik. Zavzemal se bo za skupno sodelovanje kmetov in zadrug na področju skupne nabave in prodaje, urejene odnose v verigi preskrbe s hrano in razvoj zadružništva.

Ime in priimek: JOŽE JAKOFČIČ – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10164671

rojstni datum: 25.10.1964

s stalnim prebivališčem v:

občina: METLIKA

kraj: KRASINEC

ulica: …KRASINEC………… ………………., hišna št. 5

gospodar na živinorejski kmetiji iz Krasinca

Jože Jakofčič kmetuje na družinski kmetiji, usmerjeni pretežno v živinorejo, zlasti pitanje bikov. Je aktiven član organov upravljanja zadruge in podpredsednik Kmetijske zadruge Metlika. Zelo dejaven je tudi v lokalnem okolju, kjer je predsednik Krajevne skupnosti Krasinec in član številnih društev. Prizadeva si za boljše pogoje kmetovanja in pravičnejše odnose v prehranski verigi.

  

Za člane sveta območne enote NOVO MESTO OBKROŽI 4

Ime in priimek: IVAN KURE

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10097397

rojstni datum: 15.09.1943

s stalnim prebivališčem v:

občina: METLIKA

kraj: METLIKA

ulica: ……………GRM PRI PODZEMLJU………………., hišna št. 8A

 

Ime in priimek: BORIS KRAVCAR

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10197327

rojstni datum: 29.11.1971

s stalnim prebivališčem v:

občina: TREBNJE

kraj: PRAPROČE

ulica: …………PRAPROČE………………., hišna št. 13

Ime in priimek: FRANC HROVATIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10087216

rojstni datum: 2.03.1941

s stalnim prebivališčem v:

občina: NOVO MESTO

kraj: STRANSKA VAS

ulica: ……………STRANSKA VAS………………., hišna št. 5

Ime in priimek: JOŽE JAKOFČIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10164671

rojstni datum: 25.10.1964

s stalnim prebivališčem v:

občina: METLIKA

kraj: KRASINEC

ulica: …KRASINEC………… ………………., hišna št. 5

Ime in priimek: MARJAN VRHOVEC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10235545

rojstni datum: 14.04.1983

s stalnim prebivališčem v:

občina: TREBNJE

kraj: VELIKA LOKA

ulica: ……………VELIKA LOKA…………………., hišna št. 1

Ime in priimek: ANDREJ KASTELIC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10226007

rojstni datum: 19.02.1978

s stalnim prebivališčem v:

občina: NOVO MESTO

kraj: NOVO MESTO

ulica: …………ŽABJA VAS……………., hišna št. 9

 

Ime in priimek: JOŽKO TOMŠIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10173565

rojstni datum: 23.03.1971

s stalnim prebivališčem v:

občina: MIRNA

kraj: VOLČJE NJIVE

ulica: ……………VOLČJE NJIVE…………………., hišna št. 5

 

Ime in priimek: FELIKS MRVAR

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10172896

rojstni datum: 15.06.1970

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŽUŽEMBERK

kraj: ŽUŽEMBERK

ulica: ……CVIBELJ… ………………., hišna št. 17

Ime in priimek: JOŽE GRIČAR

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10160118

rojstni datum:  6.08.1962

s stalnim prebivališčem v:

občina: NOVO MESTO

kraj: NOVO MESTO

ulica: ……SITULSKA POT ……………., hišna št. 20

 

Ime in priimek: ANTON GOLE

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10111909

rojstni datum: 12.01.1947

s stalnim prebivališčem v:

občina: TREBNJE

kraj: TREBNJE

ulica: ……………STARI TRG………………., hišna št. 24

 

V 8. volilni enoti BREŽICE:

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 8. volilne enote BREŽICE OBKROŽI  7

Ime in priimek: IZTOK GRAMC foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10173224

rojstni datum: 4.11.1970

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: CERKLJE OB KRKI

ulica: …………GAZICE……………., hišna št. 3

ugleden živinorejec

Iztok kmetuje na 80 ha kmetiji v Gazicah in okoliških krajih, katero je pred leti prevzel od strica. Na kmetiji mu pomagajo žena in trije otroci, ter stric in teta. Imajo 60 ha njiv in 20 ha travnikov. V hlevu redijo 30 glav živine, od tega 12 krav molznic, ostalo pa so pitanci. Prizadeval si bo za pravičnejšo razdelitev denarja v prehranski verigi, saj je prepričan, da mora kmetu ostati takšen delež, ki mu bo omogočal normalno življenje.

 

Ime in priimek: SIMON ZEVNIK foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10276586

rojstni datum: 23.08.1985

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: KRŠKA VAS

ulica: ……………DOLENJE SKOPICE……………., hišna št. 53 B

diplomirani inženir gozdarstva in vodja odkupa v Kmečki zadrugi Brežice

Simon Zevnik ob zaposlitvi kmetuje na 43 ha veliki poljedelski kmetiji, ki jo je leta 2014 prevzel od očeta in jo počasi povečuje. V pomoč pri delu na kmetiji so mu žena, trije otroci in starša. Rad citira naslednjo misel: “Ljudje morajo vedeti, da hrana ne raste na trgovskih policah, ampak jo v veliki večini pridelajo KMETJE!”

Ime in priimek: ALEŠ BALON – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10174512

rojstni datum: 25.05.1972

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: BIZELJSKO

ulica: …………DRENOVEC PRI BUKOVJU……………., hišna št. 3

ugleden vinogradnik

Aleš Balon kmetuje na vinogradniško-poljedelski kmetiji. Poljedelske površine že šesto leto obdelujejo na ekološki način. Pridelujejo piro, pšenico, ajdo, oljne buče in česen. Grozdje večinoma predelajo v vino, največ belega in rdečega Bizeljčana PTP, nekaj pa tudi vrhunske modre frankinje, sauvignona, chardonnaya ter rumenega muškata.

 Za člane sveta območne enote BREŽICE OBKROŽI 2

  1. Ime in priimek: SIMON ZEVNIK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10276586

rojstni datum: 23.08.1985

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: KRŠKA VAS

ulica: ……………DOLENJE SKOPICE……………., hišna št. 53 B

 

Ime in priimek: IZTOK GRAMC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10173224

rojstni datum: 4.11.1970

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: CERKLJE OB KRKI

ulica: …………GAZICE……………., hišna št. 3

Ime in priimek: GABRIEL METELKO

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10122765

rojstni datum: 16.09.1950

s stalnim prebivališčem v:

občina: KRŠKO

kraj: KRŠKO

ulica: ……………KREMEN……………., hišna št. 5

Ime in priimek: ALEŠ BALON

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10174512

rojstni datum: 25.05.1972

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: BIZELJSKO

ulica: …………DRENOVEC PRI BUKOVJU……………., hišna št. 3

Ime in priimek: JOŽE JUREČIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10234654

rojstni datum: 15.12.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: CERKLJE OB KRKI

ulica: …………HRASTJE PRI CERKLJAH………………………., hišna št. 21

Ime in priimek: PETER MEDVEDEC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10283195

rojstni datum: 17.05.1990

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: KAPELE

ulica: …………JERESLAVEC………………………., hišna št. 43

 

 

Ime in priimek: SLAVKO PETAN

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10157765

rojstni datum: 02.08.1961

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: ARTIČE

ulica: …………DEČNO SELO………………………., hišna št. 26

 

Ime in priimek: ROK CURHALEK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10250481

rojstni datum: 02.04.1986

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: DOBOVA

ulica: …………MOSTEC……………., hišna št. 39B

 

Ime in priimek: FRANC KEŽMAN

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10123197

rojstni datum: 29.10.1950

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: DOBOVA

ulica: …………GABRJE PRI DOBOVI……………., hišna št. 7

Ime in priimek: BORIS SAVNIK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10171333

rojstni datum: 8.01.1969

s stalnim prebivališčem v:

občina: BREŽICE

kraj: BREŽICE

ulica: …………ČRNC……………., hišna št. 67

V 9. volilni enoti CELJE:

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 9. volilne enote CELJE OBKROŽI  5

Ime in priimek: PETER VRISK – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10157846

rojstni datum: 15.08.1961

s stalnim prebivališčem v:

občina: VOJNIK

kraj: VOJNIK

ulica: …………………IVENCA……………………., hišna št. 16

ugleden kmet poljedelec

Prihaja iz Ivence pri Vojniku, kjer skupaj z ženo obdeluje 20 ha poljedelsko kmetijo in vodi komercialo v Kmetijski zadrugi Celje. Ves čas aktivno deluje v kmečkih organizacijah na lokalni in državni ravni. Bil je devet let uspešen direktor v KZ Celje, nato izkušen voditelj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije od njene ustanovitve leta 2000 pa do leta 2008, ko je zbornica postala prepoznavna in vplivna organizacija vseh kmetov. Od leta 1996 do 2020 je uspešno vodil Zadružno zvezo Slovenije. Že njegovi starši so bili trdni zadružniki in tako je tudi Peter Vrisk zvest zadružnim načelom.

Ime in priimek: IVAN JANEZ OSET – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10114012

rojstni datum: 18.06.1948

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŽALEC

kraj: PETROVČE

ulica: ………………DREŠINJA VAS……………., hišna št. 40

ugleden hmeljar in zadružnik

Ivan se od rane mladosti ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Končal je srednjo metalurško šolo, želja po znanju pa ga je vodila še na srednjo kmetijsko šolo v Šentjurju, kjer je pridobil veliko potrebnih znanj za uspešno kmetovanje. Leta 1969 je od očeta prevzel kmetijo, kjer se danes ukvarjajo predvsem s hmeljarsko proizvodnjo in živinorejo.

Ime in priimek: MILAN HROVAT – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10170750

rojstni datum: 20.07.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: VITANJE

kraj: VITANJE

ulica: …………………HUDINJA……………………., hišna št. 23

ugleden kmet in predsednik Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenske Konjice

Milan Hrovat z svojo družino kmetuje na 25 ha veliki gorski kmetiji na nadmorski višini 850 m. Kmetija leži v naselju Hudinja nad Vitanjem tik pod Roglo. Ukvarjajo se z mlečno proizvodnjo. Poleg živinoreje se ukvarjajo tudi z gozdarstvom. Kljub temu, da je kmetovanje na takšni višini zelo težko, so si uspeli vzorno urediti kmetijo. Milan je dolgoletni predsednik Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenske Konjice.

Ime in priimek: SIMON TISEL – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10168273

rojstni datum: 30.11.1966

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŠENTJUR

kraj: PLANINA PRI SEVNICI

ulica: …………………PLANINA PRI SEVNICI……………………., hišna št. 55

ugleden kmet

 Kmetuje na srednje veliki hribovski kmetiji na Planini pri Sevnici. Z ženo in štirimi otroci se ukvarjajo z živinorejo usmerjeno v mlečno proizvodnjo. Ponosen je na obstoj in prihodnost kmetije.

 

Za člane sveta območne enote CELJE OBKROŽI 4

Ime in priimek: MILAN HROVAT

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10170750

rojstni datum: 20.07.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: VITANJE

kraj: VITANJE

ulica: …………………HUDINJA……………………., hišna št. 23

Ime in priimek: IVAN JANEZ OSET

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10114012

rojstni datum: 18.06.1948

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŽALEC

kraj: PETROVČE

ulica: ………………DREŠINJA VAS……………., hišna št. 40

Ime in priimek: SIMON TISEL

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10168273

rojstni datum: 30.11.1966

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŠENTJUR

kraj: PLANINA PRI SEVNICI

ulica: …………………PLANINA PRI SEVNICI……………………., hišna št. 55

Ime in priimek: IVAN BIZJAK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10153748

rojstni datum: 27.12.1959

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŽALEC

kraj: GOTOVLJE

ulica: ………………GOTOVLJE……………., hišna št. 43 A

Ime in priimek: MARJAN KOVAČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10135147

rojstni datum: 12.12.1953

s stalnim prebivališčem v:

občina: VOJNIK

kraj: ŠKOFJA VAS

ulica: ………………ARCLIN……………., hišna št. 60

Ime in priimek: RAFAEL UČAKAR

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10171074

rojstni datum: 18.10.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: VRANSKO

kraj:  VRANSKO

ulica: ……………VRANSKO…………………………., hišna št. 157

Ime in priimek: FRANČIŠEK GAJŠEK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10131391

rojstni datum: 03.12.1952

s stalnim prebivališčem v:

občina: ŽALEC

kraj:  PETROVČE

ulica: ……………DREŠINJA VAS…………………………., hišna št. 45

Ime in priimek: MILAN PUSTOSLEMŠEK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10168708

rojstni datum: 02.03.1967

s stalnim prebivališčem v:

občina: TABOR

kraj:  KAPLA

ulica: ……………KAPLA…………………………., hišna št. 23

Ime in priimek: DENIS ŠTIMULAK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10266253

rojstni datum: 26.3.1990

s stalnim prebivališčem v:

občina: VOJNIK

kraj:  NOVA CERKEV

ulica: ………SOCKA………………………., hišna št. 47 B

Ime in priimek: PETER VRISK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10157846

rojstni datum: 15.08.1961

s stalnim prebivališčem v:

občina: VOJNIK

kraj: VOJNIK

ulica: …………………IVENCA……………………., hišna št. 16

V 10. volilni enoti PTUJ:

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 10. volilne enote PTUJ OBKROŽI  3

Ime in priimek: ROMAN BELŠAK– foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10168652

rojstni datum: 20.02.1967

s stalnim prebivališčem v:

občina: CIRKULANE

kraj: CIRKULANE

ulica: …………CIRKULANE……………., hišna št. 25C

ugleden poljedelec in vodja proizvodnega sektorja Kmetijske zadruge Ptuj

 Roman Belšak kmetuje na 8 ha kmetiji, kjer se ukvarjajo s poljedelstvom. Po izobrazbi je diplomirani inženir organizacijskih ved in vodja proizvodnega sektorja Kmetijske zadruge Ptuj.

Ime in priimek: IVAN SVRŽNJAK – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10215543

rojstni datum: 1.09.1960

s stalnim prebivališčem v:

občina: MARKOVCI

kraj: MARKOVCI

ulica: ……………MARKOVCI…………………………., hišna št. 61

ugleden govedorejec in predsednik nadzornega odbora Kmetijske zadruge Ptuj

Ivan Svržnjak kmetuje na 60 ha kmetiji, kjer se ukvarjajo predvsem z mlečno proizvodnjo in govejimi pitanci. Redijo 100 glav živine. Je predsednik nadzornega odbora Kmetijske zadruge Ptuj in lastnik računovodskega servisa.

Ime in priimek: MATEJ RIEGLER – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10177139

rojstni datum: 13.02.1979

s stalnim prebivališčem v:

občina: POLJČANE

kraj: POLJČANE

ulica: …………NA HRIBU………………., hišna št.11

ugleden mlečni pridelovalec in rejec piščancev

Matej Riegler, po poklicu kmetijski tehnik skupaj z ženo Petro vodi kmetijo na območju z OMD. Je skrben oče, dober gospodar in dejaven član lokalne skupnosti. Na družinski kmetiji redijo krave molznice in vzrejajo piščance. Ob skrbi za domačo kmetijo vedno najde čas tudi za družbeno angažiranost. Od mladih nog je aktiven v domačem gasilskem društvu in že drugi mandat predsednik KZ Slovenska Bistrica. Občutek za sočloveka in skrb za dobro kmetov in širše družbe je tako kot domačo kmetijo, nanj prenesel pokojni oče Milan. V KGZ se bo zavzemal za dobrobit kmetov in pravičnejša razmerja v prehranjevalni verigi.

4. Ime in priimek: SIMON TOPLAK foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10085767

rojstni datum: 25.10.1940

s stalnim prebivališčem v:

občina: JURŠINCI

kraj: JURŠINCI

ulica: ……………JURŠINCI…………………………., hišna št. 21

ugleden kmet vinogradnik in trsničar, predsednik Perutninarske zadruge Ptuj

Simon Toplak je ugleden vinogradnik in trsničar ter predsednik Perutninarske zadruge Ptuj. Na 30 ha veliki kmetiji se ukvarjajo z vinogradništvom, trsničarstvom, živinorejo, prašičerejo, perutninarstvom in kmečkim turizmom. Kot kandidat Kmečke liste si bo prizadeval za stalno izobraževanje kmetov, boljše pogoje kmetovanja, preprečevanje zaraščanja kmetijske zemlje, zlasti na hribovitih predelih. Z vso vestnostjo je potrebno skrbeti za ohranjanje kulturne dediščine na podeželju.

 Za člane sveta območne enote PTUJ OBKROŽI 4

Ime in priimek: MIRAN ZAGORŠEK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10163841

rojstni datum: 3.05.1964

s stalnim prebivališčem v:

občina: MARKOVCI

kraj: BOROVCI

ulica: ……………BOROVCI…………………………., hišna št. 24

Ime in priimek: MATEJ RIEGLER

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10177139

rojstni datum: 13.02.1979

s stalnim prebivališčem v:

občina: POLJČANE

kraj: POLJČANE

ulica: …………NA HRIBU………………., hišna št.11

Ime in priimek: BRANKO VALENKO

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10195417

rojstni datum: 8.03.1967

s stalnim prebivališčem v:

občina: GORIŠNICA

kraj: MOŠKANJCI

ulica: …………MOŠKANJCI………………., hišna št. 1 E

Ime in priimek: BRANKO KLEMENČIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10163608

rojstni datum: 25.03.1964

s stalnim prebivališčem v:

občina: PTUJ

kraj: NOVA VAS PRI PTUJU

ulica: …………NOVA VAS PRI PTUJU……………., hišna št. 114

Ime in priimek: JOŽEF ŽUNKOVIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10168521

rojstni datum: 22.01.1967

s stalnim prebivališčem v:

občina: VIDEM PRI PTUJU

kraj: LANCOVA VAS

ulica: …………LANCOVA VAS……………., hišna št. 42

Ime in priimek: VLADIMIR AHEC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10174540

rojstni datum: 09.06.1972

s stalnim prebivališčem v:

občina: MAJŠPERK

kraj:  MAJŠPERK

ulica: ……………SESTRŽE………………………., hišna št. 47

Ime in priimek: MARKO KOČEVAR

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10166855

rojstni datum: 28.01.1966

s stalnim prebivališčem v:

občina: SREDIŠČE OB DRAVI

kraj: OBREŽ

ulica: …………OBREŽ……………………., hišna št. 93

Ime in priimek: ALOJZ MLAKAR

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10238592

rojstni datum: 31.03.1985

s stalnim prebivališčem v:

občina: SLOVENSKA BISTRICA

kraj: KOSTANJEVEC

ulica: …………KOSTANJEVEC…………………., hišna št. 77

Ime in priimek: ROBERT ŠPINDLER

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10188684

rojstni datum: 28.04.1969

s stalnim prebivališčem v:

občina: SVETA ANA

kraj: ZGORNJA ŠČAVNICA

ulica: …………ZGORNJA ŠČAVNICA………………., hišna št. 31

Ime in priimek: IVAN SVRŽNJAK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10215543

rojstni datum: 1.09.1960

s stalnim prebivališčem v:

občina: MARKOVCI

kraj: MARKOVCI

ulica: ……………MARKOVCI…………………………., hišna št. 61

 

V 11. volilni enoti MARIBOR:

– Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 11. volilne enote MARIBOR

Ime in priimek: JOŽE ŠILER – foto jpg OBKROŽI 3

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10170225

rojstni datum: 12.03.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: SELNICA OB DRAVI

kraj:  SELNICA OB DRAVI

ulica: ……FALA…………………………., hišna št. 14

ugleden pridelovalec mleka in predsednik Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi

Na kmetiji, ki obsega 15 ha obdelovalnih površin, 12 ha gozda in 12 ha površin v najemu, se ukvarjajo s prirejo mleka. V hlevu imajo 70 glav govedi od tega 40 krav molznic, ki dosegajo mlečnost preko 9000 l mleka po kravi. Letna proizvodnja mleka je 280.000 litrov. Pri vseh kmečkih opravilih mu pomagajo žena in sinova, ki imata zaključeno kmetijsko izobrazbo. Pri Šilerjevih se ukvarjajo še z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, čiščenjem snega v občini in ostalimi storitvami s kmetijsko mehanizacijo.

Ime in priimek: ALOJZ STERNAD – foto jpg OBKROŽI 5

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10096141

rojstni datum: 19.05.1943

s stalnim prebivališčem v:

občina: RAČE FRAM

kraj: RAČE

ulica: ……………MARIBORSKA CESTA………………., hišna št. 12

ugleden kmet in predsednik Kmetijske zadruge Rače

Alojz Sternad že vrsto let uspešno vodi Kmetijsko zadrugo Rače. Njegov moto je biti uspešen kmet in imeti dobro zadrugo. Alojz Sternad je odigral ključno vlogo pri gradnji klavnice v Račah, je lokalno zelo aktiven. Obdeluje kmetijo s 40 ha, kjer redi do 60 glav govedi za mlečno in mesno prirejo.

Za člane sveta območne enote MARIBOR OBKROŽI 7

Ime in priimek: JOŽE ŠILER

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10170225

rojstni datum: 12.03.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: SELNICA OB DRAVI

kraj:  SELNICA OB DRAVI

ulica: ……FALA…………………………., hišna št. 14

Ime in priimek: MARIJA FABRICI ZAFOŠNIK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10234839

rojstni datum: 12.08.1971

s stalnim prebivališčem v:

občina: LOVRENC NA POHORJU

kraj: LOVRENC NA POHORJU

ulica: ……………KUMEN………………., hišna št. 72

Ime in priimek: DANIJEL LEP

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10260632

rojstni datum: 3.09.1986

s stalnim prebivališčem v:

občina: SELNICA OB DRAVI

kraj: SELNICA OB DRAVI

ulica: ………FALA………………., hišna št. 7

Ime in priimek: MOJCA ROJ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10231534

rojstni datum: 17.10.1972

s stalnim prebivališčem v:

občina: SELNICA OB DRAVI

kraj: SELNICA OB DRAVI

ulica: ……ZGORNJA SELNICA…………………………., hišna št. 2

Ime in priimek: MATEJ PEČOVNIK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10260158

rojstni datum: 16.03.1988

s stalnim prebivališčem v:

občina: SELNICA OB DRAVI

kraj: SELNICA OB DRAVI

ulica: ……………ČREŠNJEVEC OB DRAVI………………., hišna št. 19

Ime in priimek: HILDA PASKOLO

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10158577

rojstni datum: 14.12.1961

s stalnim prebivališčem v:

občina: KUNGOTA

kraj: ZGORNJA KUNGOTA

ulica: ………SLATINSKI DOL………………., hišna št. 17

Ime in priimek: ALOJZ STERNAD

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10096141

rojstni datum: 19.05.1943

s stalnim prebivališčem v:

občina: RAČE FRAM

kraj: RAČE

ulica: ……………MARIBORSKA CESTA………………., hišna št. 12

Ime in priimek: BOŠTJAN HLADE

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka):10268823

rojstni datum: 2.01.1990

s stalnim prebivališčem v:

občina: SELNICA OB DRAVI

kraj: SELNICA OB DRAVI

ulica: ……SPODNJI SLEMEN…………………………., hišna št. 90

V 12. volilni enoti SLOVENJ GRADEC:

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 12. volilne enote SLOVENJ GRADEC OBKROŽI  1

Ime in priimek: MATEJ SKRIVARNIK foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10209007

rojstni datum: 9.11.1973

s stalnim prebivališčem v:

občina: SLOVENJ GRADEC

kraj: PODGORJE

ulica: ……PODGORJE………………………., hišna št. 122

inženir kmetijstva, uspešen živinorejec in podpredsednik Koroške KGZ Slovenij Gradec

Matej skupaj z ženo in tremi otroci živi na  kmetiji, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka in gozdarstvom. Z inovativnostjo in ustvarjalnostjo je pomembno prispeval k razvoju kmetijstva in gozdarstva v domačem kraju, občini in širše. Matej Skrivarnik je podpredsednik Koroške Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenj Gradec, predsednik izpostave KGZS Slovenj Gradec, član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, član Razvojnega sveta Koroške regije, Odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo Mestne občine Slovenj Gradec, kjer se aktivno bori za pravice kmetov in prebivalcev podeželja. Prizadeva si za boljše plačilo kmetijskih pridelkov, spodbuja mlade, da ostanejo na kmetijah, za nižje davke in prispevke za kmeta, za pravično razdelitev kmetijskih zemljišč, ki so v lasti RS med kmete, ustrezna plačila za hribovske kmetije. KGZS je treba okrepiti z gozdarskim svetovanjem in bolje zastopati kmete na področju gozdarstva in lovstva.

Ime in priimek: PRIMOŽ BUDNA foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10230223

rojstni datum: 16.02.1963

s stalnim prebivališčem v:

občina: LJUBNO OB SAVINJI

kraj: LJUBNO OB SAVINJI

ulica: ……FORŠT………………………., hišna št. 29

ugleden gozdar in kmet

Primož Budna je po izobrazbi univ. dipl. inž. kmetijstva. Z družino živi na Ljubnem ob Savinji na manjši kmetiji, katere glavna dejavnost je gozdarstvo, redijo pa tudi nekaj govedi.

Zavzema se za družinsko kmetijo, kot nosilca trajnostnega, ekonomsko vzdržnega in večnamenskega kmetijstva, za spoštovanje in prepoznavnost kmetijstva v družbi, za pošteno razdelitev plačil vzdolž celotne verige in zagotavljanje večje samooskrbe s kakovostno domačo hrano. Pomembno je, da se ohranijo in spoštujejo male in srednje velike kmetije, da ima kmet pravico do kmetovanja in za zemljiško politiko, kjer bo prednost imel tisti, ki sam obdeluje zemljišča.

Ime in priimek: JURIJ HUDOPISK – foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10247250

rojstni datum: 22.01.1977

s stalnim prebivališčem v:

občina: RAVNE NA KOROŠKEM

kraj: RAVNE NA KOROŠKEM

ulica: ………PREŠKI VRH………………., hišna št. 18

magister agrarne ekonomike in ugleden živinorejec

Jurij Hudopisk skupaj z ženo in tremi otroci kmetuje na kmetiji Mihev pod Uršljo goro, kjer redijo 40 glav govedi. Po izobrazbi je magister agrarne ekonomike in univerzitetni diplomirani pravnik. Je predsednik področne zadruge in član upravnega odbora Koroške KGZ Slovenj Gradec, kjer aktivno sodeluje pri njenem delu.

Za člane sveta območne enote SLOVENJ GRADEC OBKROŽI 3

Ime in priimek: BOŽO KOBOLD

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10247266

rojstni datum: 21.12.1967

s stalnim prebivališčem v:

občina: SLOVENJ GRADEC

kraj: ŠMARTNO  PRI SLOVENJ GRADCU

ulica: …………ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU…………………., hišna št. 90

Ime in priimek: PRIMOŽ BUDNA

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10230223

rojstni datum: 16.02.1963

s stalnim prebivališčem v:

občina: LJUBNO OB SAVINJI

kraj: LJUBNO OB SAVINJI

ulica: ……FORŠT………………………., hišna št. 29

Ime in priimek: PETER VERNEKAR

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10208618

rojstni datum: 28.01.1979

s stalnim prebivališčem v:

občina: DRAVOGRAD

kraj: LIBELIČE

ulica: ……LIBELIČE………………………., hišna št. 33

Ime in priimek: DANI GRADIŠNIK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10259778

rojstni datum: 3.03.1979

s stalnim prebivališčem v:

občina: VELENJE

kraj: ČRNOVA

ulica: …………ČRNOVA…………………., hišna št. 27

Ime in priimek: ALEŠ ŠTRIKER

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10262993

rojstni datum: 07.08.1981

s stalnim prebivališčem v:

občina: MEŽICA

kraj: MEŽICA

ulica: ………ONKRAJ MEŽE……………., hišna št. 19

Ime in priimek: ALEŠ ZAPEČNIK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10182600

rojstni datum: 22.10.1970

s stalnim prebivališčem v:

občina: RIBNICA NA POHORJU

kraj: RIBNICA NA POHORJU

ulica: …… RIBNICA………………………., hišna št. 15

Ime in priimek: MIJA MIRKAC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10167349

rojstni datum: 02.05.1966

s stalnim prebivališčem v:

občina: SLOVENJ GRADEC

kraj: PAMEČE

ulica: ………PAMEČE……………., hišna št. 202

Ime in priimek: JOŽE MATIJA

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10262800

rojstni datum: 17.07.1977

s stalnim prebivališčem v:

občina: DRAVOGRAD

kraj: OJSTRICA

ulica: ………… OJSTRICA …………………., hišna št. 17

Ime in priimek: MATEJ GORENŠEK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10170748

rojstni datum: 19.07.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: RAVNE NA KOROŠKEM

kraj: KOTLJE

ulica: …………PODGORA…………………., hišna št. 35

Ime in priimek: VALENTIN ČREŠNIK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10264434

rojstni datum: 6.12.1953

s stalnim prebivališčem v:

občina: MUTA

kraj: GORTINA

ulica: ……… GORTINA ………………………., hišna št. 151

V 13. volilni enoti MURSKA SOBOTA:

Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 13. volilne enote MURSKA SOBOTA OBKROŽI  8

Ime in priimek: ALOJZ ŠTUHEC foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10225501

rojstni datum: 21.06.1973

s stalnim prebivališčem v:

občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

kraj: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

ulica: …………BOLEHNEČICI……………., hišna št. 23

ugleden kmet in predsednik SKZ Ljutomer Križevci

Alojz Štuhec kmetuje na družinski kmetiji z ženo in tremi otroci, kjer obdelujejo 40 ha kmetijskih površin. Na kmetiji se ukvarjajo z rejo govedi in govejih pitancev. Zavzema se za pomoč kmetom v primeru elementarnih nesreč, zmanjšanje birokracije v kmetijstvu in za zaščito slovenske zemlje na obmejnih območjih.

Ime in priimek: SAŠO PEČEK foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10177641

rojstni datum: 10.02.1986

s stalnim prebivališčem v:

občina: APAČE

kraj: APAČE

ulica: ………… ŽEPOVCI……………………., hišna št. 66

ugleden kmet in predsednik Kmetijske zadruge Radgona

Sašo Peček kmetuje na 45 ha prašičerejsko poljedelski kmetiji v Apaški dolini, kjer se ukvarjajo s pridelavo ječmena, koruze, krompirja in z vzrejo plemenskih svinj. Na kmetiji se ukvarjajo tudi s strojnimi storitvami. Je predsednik Kmetijske zadruge Radgona in aktiven tudi v lokalnem okolju.

Ime in priimek: JANEZ EDŠID foto jpg

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10231071

rojstni datum: 22.12.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: PUCONCI

kraj: PUCONCI

ulica: …………ŠALAMENCI ……………………., hišna št. 80

ugleden govedorejec in sodelavec Kmetijske zadruge Radgona

Na 20 ha kmetiji Janeza Edšida se ukvarjajo s poljedelstvom in govedorejo, kjer redijo 30 glav živine od tega 10 krav dojilj, ostalo so pitanci. Prizadeval si bo za boljše cene kmetijskih pridelkov.

Za člane sveta območne enote MURSKA SOBOTA OBKROŽI 1

Ime in priimek: SAŠO PEČEK

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10177641

rojstni datum: 10.02.1986

s stalnim prebivališčem v:

občina: APAČE

kraj: APAČE

ulica: ………… ŽEPOVCI……………………., hišna št. 66

Ime in priimek: SLAVKO OSTRC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10174652

rojstni datum: 31.07.1972

s stalnim prebivališčem v:

občina: KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

kraj:  KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

ulica: …………KOKORIČI……………., hišna št. 25

Ime in priimek: ALOJZ ŠTUHEC

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10225501

rojstni datum: 21.06.1973

s stalnim prebivališčem v:

občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

kraj: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

ulica: …………BOLEHNEČICI……………., hišna št. 23

 

 

Ime in priimek: SREČKO HORVAT

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10160881

rojstni datum: 23.12.1962

s stalnim prebivališčem v:

občina: KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

kraj: KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

ulica: ………………KLJUČAROVCI………………………., hišna št. 12

Ime in priimek: JANEZ EDŠID

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10231071

rojstni datum: 22.12.1968

s stalnim prebivališčem v:

občina: PUCONCI

kraj: PUCONCI

ulica: …………ŠALAMENCI ……………………., hišna št. 80

 

Ime in priimek: FRANC REŽONJA

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10139233

rojstni datum: 11.02.1955

s stalnim prebivališčem v:

občina: APAČE

kraj: APAČE

ulica: …………VRATJA VAS………………………., hišna št. 21

 

Ime in priimek: JANEZ RIHTARIČ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10129098

rojstni datum: 29.04.1952

s stalnim prebivališčem v:

občina: RADENCI

kraj: RADENCI

ulica: ………………BORAČEVA………………………., hišna št. 20

 

Ime in priimek: FRANC PETOVAR

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10172123

rojstni datum: 17.09.1969

s stalnim prebivališčem v:

občina: VERŽEJ

kraj: VERŽEJ

ulica: …………BUNCANI ……………………., hišna št. 13

Ime in priimek: SREČKO PLOJ

evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): 10176396

rojstni datum: 7.01.1976

s stalnim prebivališčem v:

občina: GORNJA RADGONA

kraj: GORNJA RADGONA

ulica: …………POLICE ……………………., hišna št. 103