Programske točke za volitve 2020

Glasno in učinkovito ZA varno prihodnost slovenskega kmeta:

KMETU VARNOST IN ČAST

KMEČKA LISTA – 20 LET odločno in učinkovito za čast in varno prihodnost slovenskega kmeta:

 • za višje odkupne cene
 • za višje subvencije
 • za podporo zadružništvu
 • za nižje davke in prispevke za kmete
 • za več domače hrane na slovenskih krožnikih
 • za pomoč malim in hribovskim kmetom
 • za izboljšanje razmer v slovenski živinoreji
 • za razvoj gozdarstva in lesne panoge v Sloveniji
 • za bolj aktivno zbornico po meri vseh kmetov
 • za manj birokracije
 • za takojšnjo uvedbo masnih bilanc in povečan nadzor nad poreklom
 • za sodobno tehnološko razvito in trajnostno kmetijstvo
 • za večji ugled kmeta v družbi
 • za celovito rešitev problematike divjadi in zveri
 • za boljšo prihodnost mladih na kmetijah
 • za lažje pridobivanje gradbenih dovoljenj
 • za finančno varnost ostarelih kmetov

Naj bo kmetijsko gozdarska zbornica zopet v službi kmetov!

Izjave kandidatov kmečke liste

Jožica Bolčič

Avrelijo Bonin

Dani Gradišnik

Iztok Gramc

Andrej Kastelic

Jože Šiler

Matej Skrivarnik

Alojz Štuhec

Milena Vrhovec

Peter Vrisk

Marjan Lesica

Branko Valenko

Milan Hrovat

Roman Belsak

Aleš Balon

Alojz Sternad

Igor Kuralt

Simon Toplak

Simon Tisel

Andrej Sedmak

Aleš Kosovel

Anton Žnidaršič

Viktor Matjan

Albin Oven

Simon Toplak

Sašo Peček