Rezultati izvoljenih kandidatov Kmečke liste v organih KGZS na volitvah 2008

nedeljo 9.5.2004, so bile izvedene volitve v svet zbornice KGZS. Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja je kandidirala v vseh 13 volilnih enotah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V organe so bili izvoljeni naslednji kandidati:

SESTAVA SVETOV OBMOČNIH ENOT IN ODBOROV IZPOSTAV

ČLANI SVETA KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Marjan MAVRI, roj. 1957, Poče 14, Poče
Boris JAKONČIČ, roj. 1959, Vipolže 62, Vipolže

 

VOLILNA ENOTA: KOPER

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Bruno ROJAC, roj. 1957, Gažon 63 a, Šmarje
Andreja KRT, roj. 1964, Hruševica 10, 6222 Štanjel

 

VOLILNA ENOTA: KRANJ

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Janez ERŽEN, roj. 1945, Žabnica 59, 4209 Žabnica
Janko GOLOREJ, roj. 1946, Voklo 53, Šenčur

 

VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA

 

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Cvetko ZUPANČIČ, roj. 1959, Vrh pri Višnji Gori 22, 1295 Ivančna Gorica
Franc ČERNE, roj. 1955, Gozd – Reka 1, 1275 Šmartno pri Litiji
Janez ŠUŠTERŠIČ, roj. 1946, Seničica 1, 1215 Medvode
Albin OVEN, roj. 1952, Polhograjska cesta 57, 1356 Dobrova

 

VOLILNA ENOTA: KOČEVJE

 

Janko DEBELJAK, roj. 1959, Mali log 56, 1318 Loški potok

 

VOLILNA ENOTA: POSTOJNA

 

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Ema ZADEL, roj. 1960, Petelinje 39, 6257 Pivka

 

VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO

 

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Ivan KURE, roj. 1943, Grm pri Podzemlju 8 a, Metlika

 

VOLILNA ENOTA: BREŽICE

 

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Franc PRIBOŽIČ, roj. 1946, Dečno selo 25, Artiče
Peter CAMLOH, roj. 1962, Gabrje 14, Tržišče

 

VOLILNA ENOTA: CELJE

 

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Peter VRISK, roj. 1961, Ivenca 16, Vojnik
Simon TISEL, roj. 1966, Planina 55, 3225 Planina
Ivan POVŠE, roj. 1951, Podlog 29, 3311 Šempeter
Marjan DEŽELAK, roj. 1959, Velike Gorelce 15, 3270 Laško

 

VOLILNA ENOTA: PTUJ

 

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Ivan PINTARIČ, roj. 1953, Zamušani 76, Gorišnica
Janez RAJŠP, roj. 1956, Drvanja 6, Lenart

 

VOLILNA ENOTA: MARIBOR

 

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Štefan KLINC, roj. 1935, Bohova 29, Hoče
Maks WOLFGRUBER, roj. 1963, Kumen 69, Lovrenc na Pohorju

 

VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC

 

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
mag. JOŽE PRATNEKAR, univ.dipl.ing,agr. roj. 1941, Onkraj 6, Mežica
Stanko ZAGOŽEN, roj. 1957, Podter 8, Ljubno ob Savinji

 

VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA

 

KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Jožef MEOLIC, roj. 1947, Mali Bakovci 22, Bakovci
Jožef SLAVIČ, roj. 1964, Grabe 1, Križevci pri Ljutomeru

 

OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Franc Živec, Matej Gantar, Ignac Ozebek, Edi Prinčič

 

Odbor izpostave Ajdovščina
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Klemen Malik, Ivana Rehar

 

Odbor izpostave Idrija
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Branko Tušar

 

Odbor izpostave Tolmin
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Dragica Faletić, Franc Drole, Miro Kurinčič

 

Odbor izpostave Nova Gorica
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Ivan Bric, Joško Radikon, Ljubo Pavlin

 

OBMOČNA ENOTA KOPER
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Danilo Markočič, David Štok, Robert Kaligarič

 

Odbor izpostave Izola
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Dušan Moljk, Mirando Lovrečič, Franko Markovič, Miran Korenika, Valter Božič

 

Odbor izpostave Koper
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Robert Kaligarič, Miran Sotlar

 

Odbor izpostave Piran
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Silvano Knez

 

Odbor izpostave Sežana
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Marjan Berginc, Miroslav Ludvik Prunk, Martin Sorta, Matej Večko

 

OBMOČNA ENOTA KRANJ
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Dušan Pintar, Andreja Šebat, Bogomir Bajd, Janko Vidmar

 

Odbor izpostave Radovljica
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Anton Dolenc, Janez Zupan

 

Odbor izpostave Jesenice
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Andreja Šebat, Edvard Makovec, Vinko Toman, Slavko Rabič

 

Odbor izpostave Tržič
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Bogomir Bajd, Marijan Ahačič, Stanislav Cotelj, Drago Česen, Janez Škrjanc

 

Odbor izpostave Škofja Loka
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Janko Vidmar, Viktor Trdina

 

Odbor izpostave Kranj
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Tomaž Šifrer, Matjaž Rozman

 

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Viktor Matjan, Franc Lavtar, Pavle Oblak, Stanislav Bokal, Janez Dolinšek

 

Odbor izpostave Vrhnika
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Gabrijel Hladnik, Franci Rus

 

Odbor izpostave Grosuplje
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Marija Erjavec, Sonja Boh

 

Odbor izpostave Vič-Rudnik
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Vincenc Jože Križman, Anton Gerjolj, Jože Repar

 

Odbor izpostave Ljubljana Center in Ljubljana Moste-Polje
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Ivan Gregorc, Anton Blažun

 

Odbor izpostave Ljubljana Šiška in Ljubljana Bežigrad
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Frančiška Pirš, Janez Podgoršek

 

Odbor izpostave Kamnik
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Vid Kadunc, Franc Koncilja

 

Odbor izpostave Domžale
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Janez Gaberšek, Damjan Jemc

 

Odbor izpostave Zagorje ob Savi
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Jože Pikelj, Franc Lavtar, Božidar Žibert, Ana Vrtačnik, Bogomir Dežman

 

Odbor izpostave Trbovlje
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Hubert Keršič, Franci Zupan, Jože Jamšek, Albina Grešak, Ana Zakonjšek

 

Odbor izpostave Logatec
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Anton Kokelj, Peter Istenič, Andrej Fečur

 

Odbor izpostave Hrastnik
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Anton Kreže, Jure Bantan, Peter Mejač, Damjan Napret

 

Odbor izpostave Litija
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Franc Černe, Helena Perko, Anton Končina, Anton Jesenšek, Benedikt Hostnik

 

OBMOČNA ENOTA KOČEVJE
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Branko Dejak, Jožef Zrnec, Marija Horjak, Jože Debeljak

 

Odbor izpostave Kočevje
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Marija Horjak, Milka Činkelj, Marija Goršič

 

Odbor izpostave Ribnica
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Milan Tekavec, Jože Lovšin ml., Janez Novak

 

OBMOČNA ENOTA POSTOJNA
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Josip Bajc, Rozalija Sedmak, Rafael Kraševec, Janez Tibola

 

Odbor izpostave Ilirska Bistrica
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Rozalija Sedmak, Milenko Oblak, Anamarija Dimic, Anton Škrlj, Stojan Fabjančič

 

Odbor izpostave Postojna
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Janez Tibola, Rafael Dužnik, Jožef Aleksander Jurca

 

Odbor izpostave Cerknica
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Rafael Kraševec, Matija Gabrejna

 

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Andraž Rumpret, Božidar Kravcar, Martin Plut

 

Odbor izpostave Novo mesto
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Borut Bartelj

 

Odbor izpostave Metlika
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Jožef Prus, Maksimiljan Vajda, Peter Pezdirc, Jožef Klepec, Jože Šuklje

 

Odbor izpostave Črnomelj
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Milan Plut, Marija Mojca Črnič

 

Odbor izpostave Trebnje
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Božidar Kravcar, Anton Gole, Jože Škrjanec

 

OBMOČNA ENOTA BREŽICE
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Franc Pribožič, Alojz Colarič, Peter Camloh

 

Odbor izpostave Brežice
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Anton Žnideršič, Mihael Pribožič

 

Odbor izpostave Krško
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Alojz Jamnik

 

Odbor izpostave Sevnica
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Alojzij Zalašček

 

OBMOČNA ENOTA CELJE
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Andrej Pišek, Frančišek Gajšek, Stanko Javornik, Karel Orož, Martin Pevec, Jože Knez

 

Odbor izpostave Šmarje pri Jelšah
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Stanko Javornik, Jože Resnik

 

Odbor izpostave Žalec
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Ivan Krašovc

 

Odbor izpostave Šentjur pri Celju
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Metka Zakšek, Ivan Mastnak

 

Odbor izpostave Laško
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Zoran Kramer, Andrej Aškerc

 

Odbor izpostave Celje
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Danijel Sivka, Andrej Pišek

 

Odbor izpostave Slovenske Konjice
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Karl Orož, Martin Obrul, Milan Hrovat

 

OBMOČNA ENOTA PTUJ
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Ivan Pintarič, Janez Rajšp, Martin Rudolf, Simon Toplak, Jožef Lah

 

Odbor izpostave Ptuj
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Viljem Šibila, Ivan Hrga

 

Odbor izpostave Ormož
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Hinka Hržič

 

Odbor izpostave Lenart
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Viktor Škof, Ivan Špindler

 

Odbor izpostave Slovenska Bistrica

 

OBMOČNA ENOTA MARIBOR
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Alojz Sternad, Boris Rožman, Branko Kokolj

 

Odbor izpostave Maribor
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Janez Bandur, Boris Rožman

 

Odbor izpostave Ruše
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Marjan Repolusk, Maks Wolfgruber, Anton Pečovnik

 

Odbor izpostave Pesnica
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Zvonko Šumenjak, Branko Kokol

 

OBMOČNA ENOTA SLOVENJ GRADEC
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Stanko Zagožen, Štefan Štrekelj, Silvester Mežnar, Stanislav Koprivnikar, Danica Štorgelj

 

Odbor izpostave Mozirje
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Jožef Rakun, Danica Štorgelj, Videk Prušnik

 

Odbor izpostave Ravne na Koroškem
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Ivan Vogel, Štefan Merkač

 

Odbor izpostave Radlje ob Dravi
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Branko Kanop, Maks Viher, Andrej Petrun, Vanja Vraber, Marjan Švikart

 

Odbor izpostave Slovenj Gradec
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Jože Urbancl, Vinko Lenart, Jožica Arbiter

 

Odbor izpostave Velenje
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Sonja Arlič, Rudolf Ježovnik, Jožica Rotnik

 

Odbor izpostave Dravograd
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Miroslav Lužnik, Zdravko Grilc, Matjaž Krevh, Edvard Kresnik

 

OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Jožef Meolic, Branko Seršen

 

Odbor izpostav Gornja Radgona
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Franc Kupljen

 

Odbor izpostave Lendava
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Jožef Csuka

 

Odbor izpostave Ljutomer
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Franc Štih

 

Odbor izpostave Murska Sobota
Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Marjan Perša

 

Pregled kandidatov Kmeèke liste za volitve 2008.

 

Kmečka lista v KGZS

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je bila ustanovljena pred štirimi leti. Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja je bila tista, ki je s svojimi predstavniki sooblikovala Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Uspelo nam je organizirati institucijo, ki ji ljudje zaupajo in ki v slovenskem prostoru zastopa vsakega slovenskega kmeta, zadruge in podjetja, katerih pretežna dejavnost je kmetijstvo.

 

Naši predstavniki so bili zastopani v svetu, upravnem odboru in strokovnih odborih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Preko njih smo obravnavali aktualno problematiko v kmetijstvu, dajali pobude in kritiène pripombe in se zavzemali za predpise, ki ne bodo zahtevnejši od evropskih.

 

Na pogajanjih z Evropsko unijo smo uspeli doseči ugoden položaj za slovenskega kmeta. Prizadevamo si za kmetu prijazno davčno zakonodajo in nasprotujemo vladnemu predlogu obdavčenja subvencij. V času elementarnih nesreè smo uspeli pridobiti državno pomoč za prizadete kmete.

 

Zavzemamo se za cene kmetijskih pridelkov in subvencije, ki bodo slovenskemu kmetu omogočile človeku dostojno življenje. Zaščititi hočemo slovenske pridelke in zagotoviti njihovo prepoznavnost med potrošniki.

 

Od nas je odvisna prihodnost mladih na kmetijah in razvoj zadružništva kot gospodarskega temelja kmetove tržne pridelave. Zavzemali se bomo za okrepitev vloge kmečkih žena, ki pomembno pripomorejo k uspešnosti kmetij in za varno in lepšo starost kmetov na svojih kmetijah. Tudi v združeni Evropi bomo reševali probleme naših kmetov in si prizadevali za enakopravni položaj slovenskih kmetov.

 

Sodelujemo z vsemi, ki jim je pomembna skrb za kmeta, kmetijstvo in zadružništvo, ne glede na politično pripadnost. Kot člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije želimo sooblikovati delo v zbornici in vplivati na odločitve tudi vnaprej. V prvem mandatu smo kljub mnogim težavam postavili trdne temelje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na katerih želimo še naprej sooblikovati razvojne okvire slovenskega kmetijskega prostora. Vzpostavili smo tesno sodelovanje zbornične stroke in zadružnega sistema, ki sta oba v lasti in upravljanju kmetov. Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja ima pripravljen program z jasno vizijo prihodnosti tudi v Evropski uniji.

 

Predsednik: Franc Pribožič

 

Program Kmeèke liste:

 

– pravične cene kmetijskih pridelkov
– hitro in učinkovito pomoč pri naravnih nesreèah
– primerne pogoje za dostop naših kmetov do izpogajanih sredstev
– enakopraven položaj slovenskih kmetij v Evropski uniji
– prepoznavnost in zaščito slovenskih pridelkov
– pravico do kmetovanja
– priznanje vloge kmečkih žena
– zagotavljanje prihodnosti mladih na kmetijah
– sonaravni razvoj in ohranitev podeželja
– spodbujanje in razvoj zadružništva
– odločno reševanje problemov kmetov

 

Kmečko listo -društvo za razvoj kmetijstva in podeželja podpirajo poleg kmetijskih in gozdarskih zadrug ter zadružnega poslovnega sistema tudi:

– Zveza kmetic Slovenije
– Združenje rejcev hladnokrvnih konj in haflingerjev
– Zveza slovenske podeželjske mladine
– Zveza društev rejcev drobnice
– Združenje turističnih kmetij Slovenije
– Društvo olkarjev Slovenske Istre
– Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije
– Člani govedorejskih društev
– Društvo vinarjev in kletarjev Slovenske Istre