Rezultati izvoljenih kandidatov Kmečke liste v organih KGZS na volitvah 2008

V nedeljo, 8. junija 2008, so bile izvedene volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja je kandidirala v vseh 13 volilnih enotah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V organe so bili izvoljeni naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA

SVET KGZS
BORIS ROŽIČ
FRANC ŽIVEC

SVET OBMOČNE ENOTE NOVA GORICA           
MARJAN MAVRI
MARKO LAPANJA
BORIS ROŽIČ

ODBOR IZPOSTAVE NOVA GORICA
STOJAN TERČIČ
IVAN BRIC
JOŠKO RADIKON

ODBOR IZPOSTAVE AJDOVŠČINA
KLEMEN MALIK

ODBOR IZPOSTAVE IDRIJA
MARJAN MAVRI
BRANKO TUŠAR

ODBOR IZPOSTEVE TOLMIN
MARKO LAPANJA
PETER LEBAN
IGNAC OZEBEK

VOLILNA ENOTA: KOPER

SVET KGZS
INGRID MAHNIČ

OBMOČNA ENOTA KOPER
DANILO MARKOČIČ
DAVID ŠTOK
JOŽICA BOLČIČ
ALENKA OREL

ODBOR IZPOSTAVE IZOLA
DANILO MARKOČIČ
VALTER KLOBAS
DUŠAN MOLJK
SERGEJ LAGANIS

ODBOR IZPOSTAVE KOPER
BRANKO STARČIČ
MARINKO RODICA
DARKO JAKOMIN

ODBOR IZPOSTEVE PIRAN
JOŽICA BOLČIČ
VLADO MUNDA
VLADIMIR KNEZ
SILVANO KNEZ

ODBOR IZPOSTEVE SEŽANA
MATJAŽ VOLK
BOGDAN COTIČ
MATJE VEČKO
IGOR ŠIŠKOVIČ

VOLILNA ENOTA: KRANJ

SVET KGZS
BOGOMIR BAJD

SVET OBMOČNE ENOTE KRANJ  
BOGOMIR BAJD
TOMAŽ ŠIFRER
DUŠAN PINTAR
JANEZ ŠEBAT

ODBOR IZPOSTAVE RADOVLJICA
ANTON DOLENC
ANTON AVSENEK
ANDREJ RESMAN

ODBOR IZPOSTAVE JESENICE
PETER RAZINGER
ANDREJKA ŠEBAT
BRANKO HLEBANJA
RAFKO ŽEMLJA

ODBOR IZPOSTAVE TRŽIČ
BOGOMIR BAJD
DRAGO ČESEN
STANISLAV COTELJ

ODBOR IZPOSTAVE ŠKOFJA LOKA
DUŠAN PINTAR
MILOŠ STANONIK
ANTON BOGATAJ

ODBOR IZPOSTAVE KRANJ
JANEZ KONC
TOMAŽ ŠIFRER

VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA

SVET KGZS
MILENA VRHOVEC
VINKO KOŠIR

SVET OBMOČNE ENOTE LJUBLJANA     
VIKTOR MATJAN
JOŽE PIKELJ
ALBIN OVEN
FRANC ČERNE
MARIJA ERJAVEC

ODBOR IZPOSTAVE VRHNIKA
GABRIJEL HLADNIK
JOŽKO KOŠIR
FRANCI RUS
FRANČIŠEK JAZBAR

ODBOR IZPOSTAVE GROSUPLJE
JOŽEF GOLF
KLEMEN ŠKUFCA
JOŽE DREMELJ

ODBOR IZPOSTAVE LJUBLJANA VIČ RUDNIK                        
JOŽE REPAR
ANTON GERJOLJ

ODBOR IZPOSTAVE LJUBLJANA ŠIŠKA 
FRANCI DEBEVEC

ODBOR IZPOSAVE KAMNIK
ANČKA PODBEVŠEK

ODBOR  IZPOSTAVE DOMŽALE
VIKTOR MATJAN
IVANKA KOCJANČIČ

ODBOR IZPOSTAVE ZAGORJE OB SAVI 
JOŽE PIKELJ
JOŽEFA LOKOŠEK

ODBOR IZPOSTAVE TRBOVLJE
LUKEC VIRK
JAKOB VERK
LUDVIK KUPŠEK
ANA ZAKONJŠEK

ODBOR IZPOSTAVE LOGATEC      
ANTON KOKELJ
ANDREJ FEČUR
SILVO CIGALE
PETER ISTENIČ

ODBOR IZPOSTAVE LITIJA 
BENEDIKT HOSTNIK
FRANC ČERNE
JANEZ BIAGGIO

ODBOR IZPOSTAVE HRASTNIK
IVANKA ROŽEJ
DAMJANA NAPRET-ČEPERLIN
MARTINA VAJDIČ
DAMJAN NAPRET

VOLILNA ENOTA: KOČEVJE

SVET OBMOČNE ENOTE KOČEVJE         
BRANKO DEJAK
PETER LEVSTEK
FRANC AHČIN
MARIJA HORJAK

ODBOROV IZPOSTAVE KOČEVJE
MARIJA GORŠIČ
JANKO ŠMALC
MARIJA HORJAK
MARKO KOCJANČIČ

ODBOR IZPOSTAVE RIBNICA
FRANC AHČIN
JANEZ GORŠE

VOLILNA ENOTA: POSTOJNA

SVET KGZS
EMA ZADEL

SVET OBMOČNE ENOTE POSTOJNA       
EMA ZADEL
VINCENC PRIMC
JANJA MLAKAR
ANTON SUŠA
FRANCI LOGAR

ODBOR IZPOSTAVE ILIRSKA BISTRICA
VINCENC PRIMC
MARJAN BENC
ANAMARIJA DIMIC

ODBOR IZPOSTAVE POSTOJNA
MATIJA ŠTEFIN
URBAN HREŠČAK
JOŽE ŠIRCA
ALBIN TOMŠIČ

ODBOR IZPOSTAVE CERKNICA
FRANCI LOGAR
JANJA MLAKAR
MILENA MELE PETRIČ

VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO

SVET KGZS
IVAN KURE
FRANC ZALOKAR

SVET OBMOČNE ENOTE NOVO MESTO
FRANC ZALOKAR
BOŽIDAR KRAVCAR
IVAN KURE
BORUT BARTELJ

ODBOR IZPOSTAVE NOVO MESTO
BORUT BARTELJ
JOŽE HROVAT
JOŽE GLOBEVNIK

ODBOR IZPOSTAVE METLIKA
JOŽE JAKOFČIČ
MARTIN NEMANIČ
MARTIN KRAMARIČ

ODBOR IZPOSTAVE ČRNOMELJ
MILAN PLUT

ODBOR IZPOSTAVE TREBNJE
BOŽIDAR KRAVCAR
ANTON GOLE
JOŽKO TOMŠIČ
LUDVIK JERMAN

VOLILNA ENOTA: BREŽICE
SVET KGZS
FRANC PRIBOŽIČ

SVET OBMOČNE ENOTE BREŽICE                      
FRANC PRIBOŽIČ
FRANC GUNČAR
ALOJZ JAMNIK

ODBOR IZPOSTAVE BREŽICE
JANEZ ZEVNIK
MIHAEL PRIBOŽIČ
FRANC KEŽMAN

ODBOR IZPOSTAVE KRŠKO
ALOJZ JAMNIK
BRANKO ŠOBA

VOLILNA ENOTA: CELJE

SVET KGZS
SIMON TISEL

SVET OBMOČNE ENOTE CELJE
MILAN PUSTOSLEMŠEK
DANIJEL SIVKA
PETER HOSTNIK
SIMON TISEL
MARTIN OBRUL

ODBOR IZPOSTAVE ŠMARJE PRI JELŠAH
PETER HOSTNIK
FRANC ERJAVEC
JOŽEF KAJBA

ODBOR IZPOSTAVE ŽALEC
MILAN LOBNIKAR
ALBIN VASLE
ANTON JAVORNIK

ODBOR IZPOSTAVE ŠENTJUR PRI CELJU
SIMON TISEL
IVAN LAUBIČ
ŠTEFAN MUŽERLIN
FRANC LESKOVŠEK
MARTIN TREBOVC

ODBOR IZPOSTAVE CELJE
JANEZ ŠTANTE
MARJAN TURNŠEK
KARL JELENC

ODBOR IZPOSTAVE SLOVENSKE KONJICE
DUŠAN ARBAJTER
MARTIN OBRUL
KAREL OROŽ
MARJAN PODPEČAN

VOLILNA ENOTA: PTUJ

SVET KGZS
SIMON TOPLAK
VILJEM ŠIBILA

SVET OBMOČNE ENOTE PTUJ                  
MARTIN RUDOLF
VILJEM ŠIBILA
SIMON TOPLAK
BRANKO VALENKO

ODBOR IZPOSTAVE PTUJ
SIMON TOPLAK
VILJEM ŠIBILA

ODBOR IZPOSTAVE ORMOŽ
MARTIN RUDOLF

ODBOR IZPOSTAVE LENART
BOGOMIRA ROTMAN

VOLILNA ENOTA: MARIBOR

SVET KGZS
EVA TKALČIČ

SVET OBMOČNE ENOTE MARIBOR
BRANKO FALEŽ
EVA TKALČIČ
EMA CEBE
BRANKO KOKOL

ODBOR IZPOSTAVE MARIBOR
BORIS ROŽMAN
ALOJZ STERNAD
EMA CEBE
MILAN PETER KOCUTAR

ODBOR IZPOSTAVE RUŠE
MAKS WOLFGRUBER
MARJAN REPOLUSK
MARIJAN MARIN
ANTON PEČOVNIK

ODBOR IZPOSTAVE PESNICA
BRANKO KOKOL
VENČESLAV ČEP
IVAN DREIER
DUŠAN KOSTANJEVEC
ANDREJ MARKO

VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC

SVET KGZS

ŠTEFAN ŠTREKELJ
SONJA ARLIČ

SVET OBMOČNE ENOTE SLOVENJ GRADEC                           
JANKO ARLIČ
JOŽICA ARBITER
BRANKO BREZOVNIK
JOŽEF RAKUN

ODBOR IZPOSTAVE MOZIRJE
JOŽEF RAKUN
IVAN GOLTNIK
DANICA ŠTORGELJ
FRANC BRIC

ODBOR IZPOSTAVE RAVNE NA KOROŠKEM
ŠTEFAN MERKAČ
MATEJ GORENŠEK
DANICA PETER
ŠTEFAN GRABNER

ODBOR IZPOSTAVE RADLJE OB DRAVI
ANDREJ PETRUN
ANTON ONUK
MARIJAN ŠVIKART
MAKS VIHER

ODBOR IZPOSTAVE SLOVENJ GRADEC
BORIS PAČNIK
VINKO LENART

ODBOR IZPOSTAVE VELENJE
JOŽE ROČNIK
LADISLAV HRASTNIK
ANTON PEČEČNIK
JOŽICA ROTNIK

ODBOR IZPOSTAVE DRAVOGRAD
EDVARD KRESNIK
HARALD KONEČNIK
MIROSLAV LUŽNIK
JOŽEFA PŠENIČNIK
ZDRAVKO GRILC

VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA

SVET KGZS
JOŽEF BRAČKO

SVET OBMOČNE ENOTE MURSKA SOBOTA
JOŽEF SLAVIČ
JOŽEF BRAČKO

ODBOR IZPOSTAVE GORNJA RADGONA
JOŽEF BRAČKO
ALOJZ BAUMAN

ODBOR IZPOSTAVE LENDAVA
IVAN SMOLKO

ODBOR IZPOSTAVE LJUTOMER
JOŽEF SLAVIČ
FRANC STAJNKO
JOŽEF SLAVIČ

ODBOR IZPOSTAVE MURSKA SOBOTA
ALOJZ GOMBOC