Voilitve v organe KGZS so potekali 25. Maja 2012 

Smo nepolitična in nestrankarska organizacija, zato stopimo skupaj
za varno prihodnost slovenskega kmeta!

V svet KGZS so bili izvoljeni:

Marjan Lesica – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

David Štok – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Dušan Pintar – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Cvetko Zupančič – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Janez Šušteršič – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Ivan Levstik – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Marjan Jevnikar– Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Franc Pribožič – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Peter Vrisk – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Simon Toplak – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Janez Rajšp – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Alojz Sternad – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Sonja Arlič – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Štefan Štrekelj – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Jožef Bračko – Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

Naš program ima prihodnost:

  • za pravične cene kmetijskih pridelkov
  • za nižje davke lastnikov kmetijskih zemljišč
  • za zaščito domače pridelave
  • za finančno pomoč malim in hribovskim kmetom
  • za povezan nastop v predelovalni verigi

 Naj postane Kmetijsko – gozdarska zbornica Slovenije zopet v službi kmetov!