Dosedanje delo strokovnih odborov KGZ

Kmečka lista smo bili najuspešnejša lista na vseh volitvah v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Postavili smo temelje zbornici, ki je postala evropsko primerljiva inštitucija. Našo strokovnost vodenja zbornice smo dokazali že pred  leti, ko je kmečka lista uspela zagotoviti slovenskemu kmetu nepovratna sredstva, primerljiva evropskim. Glasno smo opozarjali na probleme kmetijstva in se odločno borili za pravice kmetov. S prizadevanji in vztrajnim delom lahko z vašo podporo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije postane zopet enakopraven sogovornik slovenskega kmetijstva in podeželja.