Klub svetnic in svetnikov Kmečke liste-društva za razvoj kmetijstva in podeželja in Zadružne zveze Slovenije v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Ime društva: Klub svetnic in svetnikov Kmečke liste in Zadružne zveze Slovenije

Sedež društva: Miklošičeva 4, Ljubljana

Predsednik:Ivan Kure

Zadružna zveza Slovenije je skupaj s Kmečko listo ustanovila Klub svetnic in svetnikov Kmečke liste in Zadružne zveze Slovenije ter vanj povabila vse, ki jim je skupna skrb za razvijanje in uveljavljanje interesov kmetijstva in gozdarstva, podeželja in zadružništva. Klub deluje na območju Republike Slovenije in je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb.
Širši namen ustanovitve kluba je zagotovitev usklajenega delovanja članov kluba v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, to pa predvsem zaradi širšega interesa, ki ga zastopajo vsi izvoljeni svetniki in svetnice in zaradi katerega delujeta Kmečka lista in Zadružna zveza Slovenije.
Ožje naloge kluba in njegovih članov pa so:

 • prenašanje in zastopanje problematike lokalnih okolij v organe KGZS in druge državne organe, kjer delujejo člani kluba
 • skrb za strokovno znanje svojih članov
 • organiziranje predavanj, tečajev, posvetovanj in seminarjev za svoje člane
 • organiziranje obravnave gradiva za organe kluba in za seje državnih organov, kjer hkrati delujejo člani
 • organiziranje posvetovanj
 • obveščanje javnosti o svojih stališčih
 • obravnavanje drugih vprašanj v skupnem interesu.

ČLANI KLUBA SVETNIC IN SVETNIKOV KMEČKE LISTE IN ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE:

 • Arlič Sonja, Škale 82, Velenje
 • Bajd Bogomir, Senično 42, Križe
 • Bračko Jožef, Lastomerci 15, Gornja Radgona
 • Colja Marjan , Coljava 10, Komen
 • Janžekovič Marjan , Dornavska cesta 21, Ptuj
 • Kosjek Rudolf , Dravska pot 16, Lovrenc na Pohorju
 • Kovač Marjan , Arclin 60, Škofja Loka
 • Kure Ivan, Grm pri Podzemlju 8a, Gradac
 • Kužnik Janez , Vrhovo 6a, Mirna peč
 • Mahnič Ingrid, Sečovlje 57, Sečovlje – Piran
 • Pribožič Franc, Dečno selo 25, Artiče
 • Rihtarič Janez , Boračeva 20, Radenci
 • Rožič Boris, Vipolže 95, Dobrovo v Brdih
 • Šibila Viljem, Pobrežje 45, Videm pri Ptuju
 • Štrekelj Štefan, Breznica 12, Prevalje
 • Tisel Simon, Planina 55, Planina pri Sevnici
 • Tkalčič Eva, Svenškova 38, Maribor
 • Toplak Simon, Juršinci 21, Juršinci
 • Vrhovec Milena, Vir pri Stični 113, Ivančna Gorica
 • Vrisk Peter, Ivenca 16, 3212 Vojnik
 • Zadel Ema, Petelinje 39, Pivka
 • Zalokar Franc, Vinica pri Šmarjeti 3, Šmarješke Toplice
 • Žnideršič Anton, Črnc 65, Brežice