Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 10. volilne enote PTUJ OBKROŽI 3

1. Ime in priimek: ROMAN BELŠAK

kraj: CIRKULANE

ugleden poljedelec in vodja proizvodnega sektorja Kmetijske zadruge Ptuj

 Roman Belšak kmetuje na 8 ha kmetiji, kjer se ukvarjajo s poljedelstvom. Po izobrazbi je diplomirani inženir organizacijskih ved in vodja proizvodnega sektorja Kmetijske zadruge Ptuj.

2. Ime in priimek: IVAN SVRŽNJAK

kraj: MARKOVCI

ugleden govedorejec in predsednik nadzornega odbora Kmetijske zadruge Ptuj

Ivan Svržnjak kmetuje na 60 ha kmetiji, kjer se ukvarjajo predvsem z mlečno proizvodnjo in govejimi pitanci. Redijo 100 glav živine. Je predsednik nadzornega odbora Kmetijske zadruge Ptuj in lastnik računovodskega servisa.

3. Ime in priimek: MATEJ RIEGLER 

kraj: POLJČANE

ugleden mlečni pridelovalec in rejec piščancev

Matej Riegler, po poklicu kmetijski tehnik skupaj z ženo Petro vodi kmetijo na območju z OMD. Je skrben oče, dober gospodar in dejaven član lokalne skupnosti. Na družinski kmetiji redijo krave molznice in vzrejajo piščance. Ob skrbi za domačo kmetijo vedno najde čas tudi za družbeno angažiranost. Od mladih nog je aktiven v domačem gasilskem društvu in že drugi mandat predsednik KZ Slovenska Bistrica. Občutek za sočloveka in skrb za dobro kmetov in širše družbe je tako kot domačo kmetijo, nanj prenesel pokojni oče Milan. V KGZ se bo zavzemal za dobrobit kmetov in pravičnejša razmerja v prehranjevalni verigi.

4. Ime in priimek: SIMON TOPLAK

kraj: JURŠINCI

ugleden kmet vinogradnik in trsničar, predsednik Perutninarske zadruge Ptuj

Simon Toplak je ugleden vinogradnik in trsničar ter predsednik Perutninarske zadruge Ptuj. Na 30 ha veliki kmetiji se ukvarjajo z vinogradništvom, trsničarstvom, živinorejo, prašičerejo, perutninarstvom in kmečkim turizmom. Kot kandidat Kmečke liste si bo prizadeval za stalno izobraževanje kmetov, boljše pogoje kmetovanja, preprečevanje zaraščanja kmetijske zemlje, zlasti na hribovitih predelih. Z vso vestnostjo je potrebno skrbeti za ohranjanje kulturne dediščine na podeželju.

Za člane sveta območne enote PTUJ OBKROŽI  4

1. Ime in priimek: MIRAN ZAGORŠEK

kraj: BOROVCI

2. Ime in priimek: MATEJ RIEGLER

kraj: POLJČANE

3. Ime in priimek: BRANKO VALENKO

kraj: MOŠKANJCI

4. Ime in priimek: BRANKO KLEMENČIČ

kraj: NOVA VAS PRI PTUJU

5. Ime in priimek: JOŽEF ŽUNKOVIČ

kraj: LANCOVA VAS

6. Ime in priimek: VLADIMIR AHEC

kraj:  MAJŠPERK

7. Ime in priimek: MARKO KOČEVAR

kraj: OBREŽ

8. Ime in priimek: ALOJZ MLAKAR

kraj: KOSTANJEVEC

9. Ime in priimek: ROBERT ŠPINDLER

kraj: ZGORNJA ŠČAVNICA

10. Ime in priimek: IVAN SVRŽNJAK

kraj: MARKOVCI