Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 13. volilne enote MURSKA SOBOTA OBKROŽI 8

1. Ime in priimek: ALOJZ ŠTUHEC

kraj: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

ugleden kmet in predsednik SKZ Ljutomer Križevci

Alojz Štuhec kmetuje na družinski kmetiji z ženo in tremi otroci, kjer obdelujejo 40 ha kmetijskih površin. Na kmetiji se ukvarjajo z rejo govedi in govejih pitancev. Zavzema se za pomoč kmetom v primeru elementarnih nesreč, zmanjšanje birokracije v kmetijstvu in za zaščito slovenske zemlje na obmejnih območjih.

2. Ime in priimek: SAŠO PEČEK

kraj: APAČE

ugleden kmet in predsednik Kmetijske zadruge Radgona

Sašo Peček kmetuje na 45 ha prašičerejsko poljedelski kmetiji v Apaški dolini, kjer se ukvarjajo s pridelavo ječmena, koruze, krompirja in z vzrejo plemenskih svinj. Na kmetiji se ukvarjajo tudi s strojnimi storitvami. Je predsednik Kmetijske zadruge Radgona in aktiven tudi v lokalnem okolju.

3. Ime in priimek: JANEZ EDŠID 

kraj: PUCONCI

ugleden govedorejec in sodelavec Kmetijske zadruge Radgona

Na 20 ha kmetiji Janeza Edšida se ukvarjajo s poljedelstvom in govedorejo, kjer redijo 30 glav živine od tega 10 krav dojilj, ostalo so pitanci. Prizadeval si bo za boljše cene kmetijskih pridelkov.

Za člane sveta območne enote MURSKA SOBOTA OBKROŽI 1

1. Ime in priimek: SAŠO PEČEK

kraj: APAČE

2. Ime in priimek: SLAVKO OSTRC

kraj:  KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

3. Ime in priimek: ALOJZ ŠTUHEC

kraj: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

4. Ime in priimek: SREČKO HORVAT

kraj: KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

5. Ime in priimek: JANEZ EDŠID

kraj: PUCONCI

6. Ime in priimek: FRANC REŽONJA

kraj: APAČE

7. Ime in priimek: JANEZ RIHTARIČ

kraj: RADENCI

8. Ime in priimek: FRANC PETOVAR

kraj: VERŽEJ

9. Ime in priimek: SREČKO PLOJ

kraj: GORNJA RADGONA