Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 2. volilne enote KOPER  

1. Ime in priimek: JOŽICA BOLČIČ  OBKROŽI 3

kraj:  PORTOROŽ

ugledna pridelovalka zelenjave in bivša predsednica KZ Agraria Koper

Na kmetiji se ukvarjajo s pridelavo zelenjave. Nekaj je preprostih rastlinjakov in tunelov ostalo je proizvodnja na prostem. V skrbi za okolje in potrošnika so se že pred mnogimi leti odločili za integrirano pridelavo in skrbeli za kakovost pridelkov. Svoje pridelke prodajajo v KZ Agrario Koper. Jožica je poleg dela na kmetiji aktivno vključena v dogajanje v kmetijstvu in opozarja na težave s katerimi se srečujejo kmetje, predvsem na obali in zaledju.

2. Ime in priimek: LUKA PAROVEL  OBKROŽI 5

kraj:  KOPER

ugleden pridelovalec zelenjave in predsednik Kmetijske zadruge Agraria Koper

Luka Parovel je mladi kmet, ki se skupaj z bratom ukvarja z intenzivno pridelavo vrtnin, septembra je prevzel vodenje Kmetijske zadruge Agraria Koper. Dejavnost na njihovi kmetiji poteka na 5000 metrih pokritih kvadratnih površin, ki se nahajajo pri Bertokih. V prostem času pa se ukvarja z glasbo.

Za člane sveta območne enote KOPER OBKROŽI  5

1..Ime in priimek: AVRELIJO BONIN

kraj: MANŽAN

2. Ime in priimek: DANILO MARKOČIČ

kraj:  IZOLA

3. Ime in priimek: JADRAN SEVER

kraj: ČRNI KAL

4. Ime in priimek: ADRIJANO BARUCA

kraj: POBEGI

5. Ime in priimek: IZTOK TRČEK

kraj: ČRNI KAL

6. Ime in priimek: TINA MARKOVIČ

kraj: IZOLA

7. Ime in priimek: SILVANO KNEZ

kraj: PORTOROŽ

8. Ime in priimek: JOŽICA BOLČIČ

kraj:  PORTOROŽ