Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 12. volilne enote SLOVENJ KRADEC OBKROŽI 1

1. Ime in priimek: MATEJ SKRIVARNIK

kraj: PODGORJE

inženir kmetijstva, uspešen živinorejec in podpredsednik Koroške KGZ Slovenij Gradec

Matej skupaj z ženo in tremi otroci živi na  kmetiji, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka in gozdarstvom. Z inovativnostjo in ustvarjalnostjo je pomembno prispeval k razvoju kmetijstva in gozdarstva v domačem kraju, občini in širše. Matej Skrivarnik je podpredsednik Koroške Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenj Gradec, predsednik izpostave KGZS Slovenj Gradec, član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, član Razvojnega sveta Koroške regije, Odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo Mestne občine Slovenj Gradec, kjer se aktivno bori za pravice kmetov in prebivalcev podeželja. Prizadeva si za boljše plačilo kmetijskih pridelkov, spodbuja mlade, da ostanejo na kmetijah, za nižje davke in prispevke za kmeta, za pravično razdelitev kmetijskih zemljišč, ki so v lasti RS med kmete, ustrezna plačila za hribovske kmetije. KGZS je treba okrepiti z gozdarskim svetovanjem in bolje zastopati kmete na področju gozdarstva in lovstva.

2. Ime in priimek: PRIMOŽ BUDNA

kraj: LJUBNO OB SAVINJI

ugleden gozdar in kmet

Primož Budna je po izobrazbi univ. dipl. inž. kmetijstva. Z družino živi na Ljubnem ob Savinji na manjši kmetiji, katere glavna dejavnost je gozdarstvo, redijo pa tudi nekaj govedi.

Zavzema se za družinsko kmetijo, kot nosilca trajnostnega, ekonomsko vzdržnega in večnamenskega kmetijstva, za spoštovanje in prepoznavnost kmetijstva v družbi, za pošteno razdelitev plačil vzdolž celotne verige in zagotavljanje večje samooskrbe s kakovostno domačo hrano. Pomembno je, da se ohranijo in spoštujejo male in srednje velike kmetije, da ima kmet pravico do kmetovanja in za zemljiško politiko, kjer bo prednost imel tisti, ki sam obdeluje zemljišča.

3. Ime in priimek: JURIJ HUDOPISK 

kraj: RAVNE NA KOROŠKEM

magister agrarne ekonomike in ugleden živinorejec

Jurij Hudopisk skupaj z ženo in tremi otroci kmetuje na kmetiji Mihev pod Uršljo goro, kjer redijo 40 glav govedi. Po izobrazbi je magister agrarne ekonomike in univerzitetni diplomirani pravnik. Je predsednik področne zadruge in član upravnega odbora Koroške KGZ Slovenj Gradec, kjer aktivno sodeluje pri njenem delu.

Za člane sveta območne enote SLOVENJ GRADEC OBKROŽI 3

1. Ime in priimek: BOŽO KOBOLD

kraj: ŠMARTNO  PRI SLOVENJ GRADCU

2. Ime in priimek: PRIMOŽ BUDNA

kraj: LJUBNO OB SAVINJI

3. Ime in priimek: PETER VERNEKAR

kraj: LIBELIČE

4. Ime in priimek: DANI GRADIŠNIK

kraj: ČRNOVA

5. Ime in priimek: ALEŠ ŠTRIKER

kraj: MEŽICA

6. Ime in priimek: ALEŠ ZAPEČNIK

kraj: RIBNICA NA POHORJU

7. Ime in priimek: MIJA MIRKAC

kraj: PAMEČE

8. Ime in priimek: JOŽE MATIJA

kraj: OJSTRICA

9. Ime in priimek: MATEJ GORENŠEK

kraj: KOTLJE

10. Ime in priimek: VALENTIN ČREŠNIK

kraj: GORTINA