Kmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja

predsednik: Peter Vrisk
sedež: Kocbekova 5, Celje

Namen društva je vzpodbujati razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja, izboljšati gospodarski in socialni položaj kmetov ter utrjevati kmetijsko zadružništvo in druge oblike organiziranja kmetov na podlagi vzajemne samopomoči.

Naš pošten in jasen cilj, ki smo ga v Kmečki listi izbrali, je dati glas za varno prihodnost slovenskemu kmetu, slovenskim zadrugam, živilskim podjetjem in podeželju.

Kmečka lista smo organizacija kmetov, ki deluje na državni in lokalni ravni. Kmetje, zadružniki, smo se že leta 2000 povezali in v okviru Kmečke liste – društva za razvoj kmetijstva in podeželja nastopili na volitvah v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Doslej smo bili najuspešnejša lista na vseh volitvah v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Postavili smo temelje zbornici, ki je postala evropsko primerljiva inštitucija. Našo strokovnost vodenja zbornice smo dokazali že pred leti, ko je kmečka lista uspela zagotoviti slovenskemu kmetu nepovratna sredstva, primerljiva evropskim. Glasno smo in bomo opozarjali na probleme kmetijstva in se odločno borili za pravice kmetov.

Tudi danes smo v Kmečki listi zbrani kmetje – kandidati iz vseh panog, vseh starosti in vseh 13 območnih enot, ki bomo glasneje in učinkoviteje kot do sedaj v zbornici zastopali interese slovenskih kmetov.