Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 3. volilne enote KRANJ OBKROŽI 1

1. Ime in priimek: IGOR KURALT 

kraj: ŽABNICA

ugleden rejec živali in pridelovalec zelenjave

Na družinski kmetiji Igorja Kuralta se skupaj z družino ukvarjajo z rejo živali, predvsem govedi in perutnine in pridelavo zelenjave. Pridelano tržijo preko Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga Kranj, kjer je Igor aktiven član in od letos tudi njen podpredsednik. Kot kandidat Kmečke liste za člana sveta KGZS želi prispevati svoje znanje in izkušnje na področju kmetijske politike z željo, da bi bodoči prevzemniki kmetij dostojno živeli z svojim poštenim delom na kmetijah.

2. Ime in priimek: PRIMOŽ ŠIMENEC

kraj: PREDDVOR

ugleden živinorejec

Po izobrazbi je lesarski tehnik, ki je po šolanju delo nadaljeval v lesarski industriji. Leta 2006 je kot mladi prevzemnik prevzel družinsko govedorejsko kmetijo, kjer trenutno redijo 50 glav živine od tega 25 krav molznic. Nekaj let izvajajo tudi dopolnilno dejavnost na kmetiji, predelavo sadja, večinoma žganjekuhe. Vse od leta 2012 je aktiven član v organih Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga Kranj, bil je tudi njen podpredsednik. Prepričan je, da je na področju kmetijstva še veliko priložnosti in potrebnih korakov za spremembe.

3. Ime in priimek: JANKO GOLOREJ

kraj: VOKLO

ugleden kmet govedorejec

Kmetuje na 7 ha veliki kmetiji, kjer se ukvarjajo s pridelavo koruze in pšenice imajo pa tudi 7 ha gozda. Bil je vrsto let predsednik Kmetijske zadruge Cerklje in dejaven v lokalni skupnosti in širše.

Za člane sveta območne enote KRANJ OBKROŽI  5

1. Ime in priimek: IGOR KURALT

kraj: ŽABNICA

2. Ime in priimek: PRIMOŽ ŠIMENEC

kraj: PREDDVOR

3. Ime in priimek: ZVONKO DOLINAR

kraj: SOVODENJ

4. Ime in priimek: LUKA KLINAR

kraj: PLAVŠKI ROVT

5. Ime in priimek: MARKO GASSER

kraj: SORICA

6. Ime in priimek: MARJAN FISTER

kraj: PODNART

7. Ime in priimek: VILI REŽEK

kraj: KAMNJE

8. Ime in priimek: FRANCI KERN

kraj: SREDNJA VAS

9. Ime in priimek: FRANC KALAN 

kraj: SUHA

10. Ime in priimek: JANKO GOLOREJ 

kraj: VOKLO