Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 9. volilne enote CELJE OBKROŽI 5

1. Ime in priimek: PETER VRISK 

kraj: VOJNIK

ugleden kmet poljedelec

Prihaja iz Ivence pri Vojniku, kjer skupaj z ženo obdeluje 20 ha poljedelsko kmetijo in vodi komercialo v Kmetijski zadrugi Celje. Ves čas aktivno deluje v kmečkih organizacijah na lokalni in državni ravni. Bil je devet let uspešen direktor v KZ Celje, nato izkušen voditelj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije od njene ustanovitve leta 2000 pa do leta 2008, ko je zbornica postala prepoznavna in vplivna organizacija vseh kmetov. Od leta 1996 do 2020 je uspešno vodil Zadružno zvezo Slovenije. Že njegovi starši so bili trdni zadružniki in tako je tudi Peter Vrisk zvest zadružnim načelom.

2. Ime in priimek: IVAN JANEZ OSET

kraj: PETROVČE

ugleden hmeljar in zadružnik

Ivan se od rane mladosti ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Končal je srednjo metalurško šolo, želja po znanju pa ga je vodila še na srednjo kmetijsko šolo v Šentjurju, kjer je pridobil veliko potrebnih znanj za uspešno kmetovanje. Leta 1969 je od očeta prevzel kmetijo, kjer se danes ukvarjajo predvsem s hmeljarsko proizvodnjo in živinorejo.

3. Ime in priimek: MILAN HROVAT 

kraj: VITANJE

ugleden kmet in predsednik Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenske Konjice

Milan Hrovat z svojo družino kmetuje na 25 ha veliki gorski kmetiji na nadmorski višini 850 m. Kmetija leži v naselju Hudinja nad Vitanjem tik pod Roglo. Ukvarjajo se z mlečno proizvodnjo. Poleg živinoreje se ukvarjajo tudi z gozdarstvom. Kljub temu, da je kmetovanje na takšni višini zelo težko, so si uspeli vzorno urediti kmetijo. Milan je dolgoletni predsednik Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenske Konjice.

Upload Image...

4. Ime in priimek: SIMON TISEL 

kraj: PLANINA PRI SEVNICI

ugleden kmet

 Kmetuje na srednje veliki hribovski kmetiji na Planini pri Sevnici. Z ženo in štirimi otroci se ukvarjajo z živinorejo usmerjeno v mlečno proizvodnjo. Ponosen je na obstoj in prihodnost kmetije.

Za člane sveta območne enote CELJE OBKROŽI  4

1. Ime in priimek: MILAN HROVAT

kraj: VITANJE

2. Ime in priimek: IVAN JANEZ OSET

kraj: PETROVČE

3. Ime in priimek: SIMON TISEL

kraj: PLANINA PRI SEVNICI

4. Ime in priimek: IVAN BIZJAK

kraj: GOTOVLJE

5. Ime in priimek: MARJAN KOVAČ

kraj: ŠKOFJA VAS

6. Ime in priimek: RAFAEL UČAKAR

kraj: VRANSKO

7. Ime in priimek: FRANČIŠEK GAJŠEK

kraj: PETROVČE

8. Ime in priimek: MILAN PUSTOSLEMŠEK

kraj:  KAPLA

9. Ime in priimek: DENIS ŠTIMULAK

kraj:  NOVA CERKEV

10. Ime in priimek: PETER VRISK

kraj: VOJNIK