Predstavniki Kmečke liste v KGZS

Arlič Sonja
Članica sveta KGZS, članica nadzornega odbora KGZS
Škale 82, Velenje
Bajd Bogomir
Član sveta KGZS, namestnik člana predsedstva stalne arbitraže KGZS, član sveta OE KGZS KRANJ – II. Volilna skupine
Škale 82, Velenje
Bračko Jožef
Član sveta KGZS, namestnik člana častnega razsodišča KGZS, podpredsednik sveta OE KGZS Murska Sobota – I. volilna skupine
Lastomerci 15, Gornja Radgona
Košir Vinko
Član sveta KGZS, član upravnega odbora KGZS
Zabočevo 10, Borovnica
Kure Ivan
Član svet KGZS, član upravnega odbora KGZS, član sveta OE KGZS Novo mesto
Grm pri Podzemlju 8a, Gradac
Mahnič Ingrid
Članica sveta KGZS, članica predsedstva stalne arbitraže KGZS
Sečovlje 57, Sečovlje – Piran
Pribožič Franc
Član sveta KGZS, namestnik člana častnega razsodišča KGZS
Dečno selo 25, Artiče
Rožič Boris
Član svet KGZS, član upravnega odbora KGZS, namestnik člana predsedstva stalne arbitraže KGZS, član sveta OE KGZS Nova Gorica
Vipolže 95, Dobrovo v Brdih
Šibila Viljem
Član svet KGZS, namestnik člana častnega razsodišča KGZS, član sveta OE KGZS Ptuj
Pobrežje 45, Videm pri Ptuju
Štrekelj Štefan
Član sveta KGZS
Breznica 12, Prevalje
Tisel Simon
Član sveta KGZS, predsednik OE Celje
Planina 55, Planina pri Sevnici
Tkalčič Eva           
Članica svet KGZS, članica upravnega odbora KGZS, članica sveta OE KGZS Maribor
Svenškova 38, Maribor
Toplak Simon
Član sveta KGZS, član predsedstva stalne arbitraže KGZS, član častnega razsodišča KGZS, član sveta OE KGZS Ptuj
Juršinci 21, Juršinci
Vrhovec Milena
Članica sveta KGZS, namestnica člana predsedstva stalne arbitraže KGZS
Vir pri Stični 113, Ivančna Gorica
Zadel Ema  
Članica sveta KGZS, članica sveta OE KGZS Postojna
Petelinje 39, Pivka
Zalokar Franc
Član sveta KGZS, član sveta OE KGZS Novo mesto
Vinica pri Šmarjeti 3, Šmarješke Toplice
Živec Franc
Član sveta KGZS
Vitovlje 83/b, Šempas