Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 1. volilne enote NOVA GORICA   OBKROŽI 6

  1. Ime in priimek: MARJAN LESICA

kraj: DOBROVO

vinogradnik in predsednik Vinske kleti Goriška Brda

Marjan Lesica, je eden večjih pridelovalcev grozdja v Brdih in predsednik največje zadružne kleti Vinska klet Goriška Brda. Na zgledno urejeni kmetiji imajo poleg vinogradov tudi sadovnjake.

2. Ime in priimek: DAMIJAN KONCUT

kraj: DOBROVO

ugleden vinogradnik in predsednik vaške skupnosti Višnjevik

Kmetuje na kmetiji, kjer se ukvarjajo pretežno z vinogradništvom in sadjarstvom. Je pobudnik praznika Rebule in oljčnega olja v Višnjeviku in dolgoletni predsednik vaške skupnosti Višnjevik.

 

3. Ime in priimek: ALEŠ KOSOVEL 

kraj: ČRNIČE

vinogradnik in predsednik Kmetijske zadruge Vipava

Na družinski kmetiji Kosovel obdelujejo 5 ha vinogradov, kjer vsako leto obnovijo del zasajenih površin in širijo število zasajenih trsov. Aleš je zelo dejaven v številnih društvih in krajevni skupnosti, kjer si prizadeva za razvoj kmetijstva na Vipavskem.

Za člane sveta območne enote NOVA GORICA OBKROŽI  2

1. Ime in priimek: ALEŠ KOSOVEL

kraj: ČRNIČE

 2. Ime in priimek: DANIJEL LEVPUŠČEK

kraj: MOST NA SOČI

 

3. Ime in priimek: DAMIJAN KONCUT

kraj: DOBROVO

4. Ime in priimek: STOJAN TERČIČ

kraj: KOJSKO

5. Ime in priimek: ALEŠ KREČIČ

kraj: AJDOVŠČINA

6. Ime in priimek: PETER LEBAN

kraj:  MOST NA SOČI

7. Ime in priimek: MARJAN FERI

kraj: KOJSKO

8. Ime in priimek: ANDREJ FERJANČIČ

kraj: VIPAVA

9. Ime in priimek: ALJOŠA PERŠOLJA

kraj: DOBROVO

10. Ime in priimek: MARJAN LESICA

kraj: DOBROVO