Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 4. volilne enote LJUBLJANA OBKROŽI 1

1. Ime in priimek: ALBIN OVEN 

kraj: DOBROVA

ugleden kmet živinorejec, dolgoletni direktor KZ Dolomiti Dobrova

S svojo družino kmetuje na srednje veliki kmetiji z živinorejsko proizvodnjo. Poleg tega je že vrsto let direktor Kmetijske zadruge Dolomiti Dobrova, kjer se dnevno srečuje z aktualno problematiko v kmetijstvu.

2. Ime in priimek: MILENA VRHOVEC 

kraj:  VIR PRI STIČNI

dolgoletna direktorica Kmetijske zadruge Stična

Milena izhaja iz kmečke družine in je vse življenje tesno povezana s kmetijstvom. Kmečko delo ji je bilo vedno blizu, dobro pozna problematiko kmetov, zlasti malih kmetov, zato zna prisluhniti njihovim problemom in jih kot dolgoletna direktorica zadruge tudi dnevno rešuje.

3. Ime in priimek: ANTON KOKELJ

kraj: ROVTE

ugleden kmet, dolgoletni predsednik Kmetijske zadruge M Sora Žiri

Skupaj z ženo in tremi otroki kmetuje na srednje veliki sodobno opremljeni hribovski kmetiji usmerjeni v mlečno proizvodnjo, del dohodka pa ustvari iz gozdarske dejavnosti, zlasti z razrezom, obdelavo lesa in mizarstvom. Že vrsto let je predsednik zadruge M Sora Žiri. Zavzema se za boljši ekonomski položaj slovenskega kmeta, manj birokracije in poenostavitev postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj.

4. Ime in priimek: VIKTOR MATJAN 

kraj:  BLAGOVICA

ugleden kmet govedorejec

Kmetuje na srednje veliki strmi hribovski kmetiji, ki se ukvarja s proizvodnjo mleka in pitancev. Prizadeval si bo za boljši položaj slovenskega kmeta, zmanjšanje škod po divjadi in zvereh, boljše odkupne cene in manjšo obdavčitev kmetov.

5. Ime in priimek: PETER ISTENIČ 

kraj: ROVTE

ugleden kmet govedorejec

Skupaj z ženo in štirimi otroci kmetuje na gorski kmetiji, kjer obdeluje 17 ha lastnih in 10 ha najetih travnikov in pašnikov. Redijo 45 glav govedi, od tega je 20 krav molznic, pozimi pa se ukvarja s sečnjo. Aktiven je tudi v lokalnem okolju kot član gasilskega in govedorejskega društva. Prizadeval si bo za boljši položaj malih hribovskih kmetij in odgovoren odnos vseh, ki živijo na podeželju.

6. Ime in priimek: JOŽE PIKELJ

kraj: ČEMŠENIK

ugleden kmet na gorsko višinski kmetiji z mlečno proizvodnjo

Kmetuje na gorsko višinski kmetiji, ki je usmerjena v mlečno proizvodnjo. Je dolgoletni član upravnega odbora Kmetijske zadruge Izlake, vse od ustanovitve pa sodeluje tudi v organih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Prizadeval si bo za boljši položaj hribovskega kmeta.

Za člane sveta območne enote LJUBLJANA OBKROŽI  4

1. Ime in priimek: VIKTOR MATJAN

kraj:  BLAGOVICA

2. Ime in priimek: PETER ISTENIČ

kraj: ROVTE

3. Ime in priimek: JOŽE PIKELJ

kraj: ČEMŠENIK

4. Ime in priimek: IVANKA KOCJANČIČ

kraj: MORAVČE

5. Ime in priimek: ANTON KOKELJ

kraj: ROVTE

6. Ime in priimek: MILENA VRHOVEC

kraj:  VIR PRI STIČNI

7. Ime in priimek: ALBIN OVEN

kraj: DOBROVA

8. Ime in priimek: KLEMEN ŠKUFCA

kraj:  GROSUPLJE

9. Ime in priimek: VALENTIN ZABAVNIK

kraj: KAMNIK

10. Ime in priimek: ANTON GERJOLJ

kraj:  HORJUL

11. Ime in priimek: MARIJA ERJAVEC

kraj: IVANČNA GORICA

12. Ime in priimek: MARIJA RIBIČ

kraj: GROSUPLJE