Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 11. volilne enote MARIBOR

1. Ime in priimek: JOŽE ŠILER  OBKROŽI 3

kraj:  SELNICA OB DRAVI

ugleden pridelovalec mleka in predsednik Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi

Na kmetiji, ki obsega 15 ha obdelovalnih površin, 12 ha gozda in 12 ha površin v najemu, se ukvarjajo s prirejo mleka. V hlevu imajo 70 glav govedi od tega 40 krav molznic, ki dosegajo mlečnost preko 9000 l mleka po kravi. Letna proizvodnja mleka je 280.000 litrov. Pri vseh kmečkih opravilih mu pomagajo žena in sinova, ki imata zaključeno kmetijsko izobrazbo. Pri Šilerjevih se ukvarjajo še z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, čiščenjem snega v občini in ostalimi storitvami s kmetijsko mehanizacijo.

2. Ime in priimek: ALOJZ STERNAD  OBKROŽI 5

kraj: RAČE

ugleden kmet in predsednik Kmetijske zadruge Rače

Alojz Sternad že vrsto let uspešno vodi Kmetijsko zadrugo Rače. Njegov moto je biti uspešen kmet in imeti dobro zadrugo. Alojz Sternad je odigral ključno vlogo pri gradnji klavnice v Račah, je lokalno zelo aktiven. Obdeluje kmetijo s 40 ha, kjer redi do 60 glav govedi za mlečno in mesno prirejo.

Za člane sveta območne enote MARIBOR OBKROŽI 7

1. Ime in priimek: JOŽE ŠILER

kraj:  SELNICA OB DRAVI

2. Ime in priimek: MARIJA FABRICI ZAFOŠNIK

kraj: LOVRENC NA POHORJU

3. Ime in priimek: DANIJEL LEP

kraj: SELNICA OB DRAVI

4.
Ime in priimek: MOJCA ROJ

kraj: SELNICA OB DRAVI

5. Ime in priimek: MATEJ PEČOVNIK

kraj: SELNICA OB DRAVI

6. Ime in priimek: HILDA PASKOLO

kraj: ZGORNJA KUNGOTA

7. Ime in priimek: ALOJZ STERNAD

kraj: RAČE

8. Ime in priimek: BOŠTJAN HLADE

kraj: SELNICA OB DRAVI