Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 5. volilne enote KOČEVJE OBKROŽI 5

1. Ime in priimek: JOŽE DEBELJAK 

kraj:  GORNJE RETJE

ugleden govedorejec

Jože Debeljak je po poklicu kmetijski tehnik in oče štirih otrok. Od leta 2000 dela na domači kmetiji, pred tem pa je bil zaposlen v Kmetijski zadrugi Velike Lašče. Kmetija obsega 62 ha obdelovalnih površin in 16 ha gozda. Redijo 80 govedi od tega je 40 molznic in 10 krav dojilj, ostalo pa je mlada živina. Kljub obilici dela najde čas tudi za šport in potep v neznano z motorjem.

Za člane sveta območne enote KOČEVJE OBKROŽI  1

1. Ime in priimek: JOŽE DEBELJAK

kraj:  GORNJE RETJE

2. Ime in priimek: FRANC VODIČAR

kraj: VIDEM

3. Ime in priimek: DANIJEL ANDOLJŠEK

kraj:  RIBNICA

4. Ime in priimek: ANICA PADOVAC

kraj:  KOSTEL

5. Ime in priimek: FRANCE PETRIČ

kraj:  ORTNEK

6. Ime in priimek: IZTOK BAUER

kraj:  KOČEVSKA REKA

7. Ime in priimek: STANKO OBLAK

kraj:  ORTNEK

8. Ime in priimek: FRANCE NOVAK

kraj:  VELIKE LAŠČE