Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 6. volilne enote POSTOJNA

  1. Ime in priimek: ANDREJ VALENČIČ  OBKROŽI 1

kraj:  ILIRSKA BISTRICA

ugleden kmet in predsednik Kmetijsko gozdarske zadruge Pivka

Na kmetiji Andreja Valenčiča se ukvarjajo pretežno z gozdarstvom. Že drugi mandat je predsednik Kmetijsko gozdarske zadruge Pivka, kjer si prizadeva za boljši položaj lastnikov gozdov in cene lesa na trgu ter kmetijske dejavnosti v celoti. Zelo dejaven je tudi v lokalnem okolju.

2. Ime in priimek: MIROSLAV CETINA OBKROŽI 5

kraj: POSTOJNA

ugleden čebelar

Miroslav Cetina je ugleden čebelar na območju Postojne in gospodari na kmetiji, ki obsega 6 ha površin skupaj z gozdom. Poleg čebelarstva se je profesionalno ukvarjal z gozdarstvom. Bil je dolgoletni vodja krajevne enote Postojna Zavoda za gozdove Slovenije. Vneto se predaja čebelam, gospodari s čebeljimi družinami na ekološki način. Prizadeval si bo za ustvarjanje boljših pogojev za življenje v domači krajini.

Za člane sveta območne enote POSTOJNA OBKROŽI  6

1. Ime in priimek: ANDREJ SEDMAK

kraj: PIVKA

2. Ime in priimek: PETER KRESEVIČ

kraj:  ILIRSKA BISTRICA

3. Ime in priimek: URBAN HREŠČAK

kraj: KOŠANA

4. Ime in priimek: MIROSLAV CETINA 

kraj: POSTOJNA

5. Ime in priimek: ANDREJ VALENČIČ

kraj: ILIRSKA BISTRICA