Za člane SVETA Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz 8. volilne enote LJUBLJANA OBKROŽI 7

1. Ime in priimek: IZTOK GRAMC

kraj: CERKLJE OB KRKI

ugleden živinorejec

Iztok kmetuje na 80 ha kmetiji v Gazicah in okoliških krajih, katero je pred leti prevzel od strica. Na kmetiji mu pomagajo žena in trije otroci, ter stric in teta. Imajo 60 ha njiv in 20 ha travnikov. V hlevu redijo 30 glav živine, od tega 12 krav molznic, ostalo pa so pitanci. Prizadeval si bo za pravičnejšo razdelitev denarja v prehranski verigi, saj je prepričan, da mora kmetu ostati takšen delež, ki mu bo omogočal normalno življenje.

2. Ime in priimek: SIMON ZEVNIK

kraj: KRŠKA VAS

diplomirani inženir gozdarstva in vodja odkupa v Kmečki zadrugi Brežice

Simon Zevnik ob zaposlitvi kmetuje na 43 ha veliki poljedelski kmetiji, ki jo je leta 2014 prevzel od očeta in jo počasi povečuje. V pomoč pri delu na kmetiji so mu žena, trije otroci in starša. Rad citira naslednjo misel: “Ljudje morajo vedeti, da hrana ne raste na trgovskih policah, ampak jo v veliki večini pridelajo KMETJE!”

3. Ime in priimek: ALEŠ BALON 

kraj: BIZELJSKO

ugleden vinogradnik

Aleš Balon kmetuje na vinogradniško-poljedelski kmetiji. Poljedelske površine že šesto leto obdelujejo na ekološki način. Pridelujejo piro, pšenico, ajdo, oljne buče in česen. Grozdje večinoma predelajo v vino, največ belega in rdečega Bizeljčana PTP, nekaj pa tudi vrhunske modre frankinje, sauvignona, chardonnaya ter rumenega muškata.

Za člane sveta območne enote BREŽICE OBKROŽI  2

1. Ime in priimek: SIMON ZEVNIK

kraj: KRŠKA VAS

2. Ime in priimek: IZTOK GRAMC

kraj: CERKLJE OB KRKI

3. Ime in priimek: GABRIEL METELKO

kraj: KRŠKO

4. Ime in priimek: ALEŠ BALON

kraj: BIZELJSKO

5. Ime in priimek: JOŽE JUREČIČ

kraj: CERKLJE OB KRKI

6. Ime in priimek: PETER MEDVEDEC

kraj: KAPELE

7. Ime in priimek: SLAVKO PETAN

kraj: ARTIČE

8. Ime in priimek: ROK CURHALEK

občina: BREŽICE

kraj: DOBOVA

9. Ime in priimek: FRANC KEŽMAN

kraj: DOBOVA

10. Ime in priimek: BORIS SAVNIK

kraj: BREŽICE